تجزیه و تحلیل احتمالاتی

در این صفحه تعداد 249 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل احتمالاتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل احتمالاتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Risk assessment; Soil property normalization; Cd bioavailability; Probabilistic analysis; Trade-off relationship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Blast-induced ground vibrations; Vector Peak particle velocity (VPPV); Blast design parameters; Burden; Probabilistic analysis; Monte-Carlo simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Offshore wind turbine; Soil-structure interaction; Non-linear dynamical analysis; Blade slotted flaps; Probabilistic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Probabilistic analysis; Hollow concrete block; Material uncertainties; Spatial variability; Global sensitivity analysis; Sobol' method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Natural gas pipeline network accident; Probabilistic analysis; Cascading accident; Bayesian network; Emergency decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Steel-concrete composite floor; Progressive collapse; Component-based connection model; Probabilistic analysis; Fragility curve;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Fatigue limit; Fatigue test method; Large scattering data; Probabilistic analysis; Monte-Carlo simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Performance-based design; Probabilistic analysis; Safety factor; Blast design; Terroristic explosions; Blast load; Vehicle borne improvised explosive devices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Worst-case execution time; Processor architecture; Cache memories; Probabilistic analysis; Time randomization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Cold-formed steel structures; Light gauge steel roofing systems; Steel roof battens; Wind uplift forces; Pull-through failures; Probabilistic analysis; Monte Carlo simulation; Fragility curves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل احتمالاتی; Failure probability; Probabilistic analysis; Thermal-hydraulic analysis; Deterministic–probabilistic structural integrity analysis; District heating network; Piping; Bayesian method