برنامه ریزی پروژه

در این صفحه تعداد 244 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی پروژه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی پروژه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی پروژه; Low-carbon production; Project scheduling; Estimation of distribution algorithm; Probability model; Multi-objective optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی پروژه; 65K10; 15A80; 65K05; 90C48; 90B35; Idempotent semifield; Eigenvalue; Linear inequality; Optimization problem; Direct solution; Project scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی پروژه; Project scheduling; Resource portfolio problem; Multi-project scheduling; Resource dedication; Resource preference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی پروژه; Critical chain; Multi-project scheduling; Multi-objective optimization; Cloud genetic algorithms; Project scheduling; Resource-constrained
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی پروژه; Project scheduling; Multi-mode; Investment; Simulated annealingSA, simulated annealing; RCPSP, resource constrained project scheduling problem; MRCPSP, multi-mode resource constrained project scheduling problem; RACP, resource availability cost problem; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی پروژه; Estimation of distribution algorithm; Probability model; System-level synthesis problem; Project scheduling; Image compression standard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی پروژه; Decision support systems; Combinatorial optimisation; Performance prediction; Project scheduling; Algorithm portfolio; Automatic algorithm selection;