روش پیش بینی

در این صفحه تعداد 195 مقاله تخصصی درباره روش پیش بینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش پیش بینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Projection method; Monolithic approach; Conjugate heat transfer; Numerical stability; Second-order temporal and spatial accuracy; Double-pane windows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Multi-channel total curvature (MTC); L1 norm; Alternating direction method of multipliers (ADMM); Fast Fourier transform (FFT); Generalized soft threshold formulas; Projection method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Incompressible flows; k-ε model; Species transport; Projection method; Finite volume method; LADER; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Immersed boundary method; Incompressible viscous flow; Unbounded domain; Lattice Green's function; Projection method; Difference equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Projection method; Velocity-components decoupling; Second-order temporal accuracy; Energy estimation; von Neumann analysis; Numerical stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Incompressible viscous flow; Unbounded domain; Lattice Green's function; Projection method; Integrating factor; Half-explicit Runge-Kutta; Elliptic solver;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Semi-Lagrangian method; Error correction method; Projection method; Fourth-order finite difference method; Navier-Stokes equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Fluid-structure interaction; Incompressible fluid; Reissner-Mindlin shell; Time-discretization; Projection method; Explicit coupling scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش پیش بینی; Projection method; Staggered methods; Navier-Stokes equations; Pressure Poisson equation; Pressure boundary condition; DNS of turbulent channel flow;