مهار کننده های پروتئازوم

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره مهار کننده های پروتئازوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهار کننده های پروتئازوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Proteasome inhibitors; Immunoproteasome; Constitutive proteasome; 3-HydroxyOxindolylalanine derivatives; Tryptophan oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; AE; Adverse event; BIPN; Bortezomib-induced peripheral neuropathy; C-L; Caspase-like; CFZ; Carfilzomib; ChT-L; Chymotrypsin-like action; IRd; Ixazomib, lenalidomide, and dexamethasone; LG; Leaving group; MM; Multiple myeloma; MTD; Maximum tolerated dose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Heparanase; Chemotherapy; Multiple myeloma; Proteasome inhibitors; NF-κB; Roneparstat; HPSE; heparanase; (NF-κB); nuclear factor-kappa B; SDC1; syndecan-1; BTZ; bortezomib; CFZ; carfilzomib; HGF; hepatocyte growth factor; VEGF; vascular endothelial grow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Proteasome inhibitors; Non-covalent; Peptide scaffold; Docking studies; Virtual screening; AMC; 7-amino-4-methylcoumarin; ChT-L; chymotrypsin-like; DMSO; dimethylsulfoxide; HMBC; Heteronuclear multi-bond correlations; HSQC; Heteronuclear single-quantum co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Amides; Proteasome inhibitors; Non-covalent inhibitors; Docking studiesChT-L, chymotrypsin-like; T-L, trypsin-like; PGPH, post-glutamyl peptide hydrolyzing; C-L, caspase-like; DMSO, dimethyl sulfoxide; EDC, 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; AZ; antizyme; AZBE; antizyme-binding element; AZIN; antizyme inhibitor; ERGIC; endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment; ODC; ornithine decarboxylase; GDT_TS; global distance test total score; HA; hemagglutinin; HEK; human embryonic kidney; PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Peptidomimetic boronates; Proteasome inhibitors; Docking studies; ChT-L; chymotrypsin-like; T-L; trypsin-like; PGPH; post-glutamyl peptide hydrolyzing; DMSO; dimethyl sulfoxide; DMF; dimethylformamide; Pd2(dba)3; tris(benzylideneacetone)dipalladium; EDC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Alefacept; Fingolimod; Infection; Ipilimumab; Natalizumab; Nivolumab; Pembrolizumab; Progressive multifocal leukoencephalopathy; Proteasome inhibitors; Vedolizumab;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; szpiczak plazmocytowy; inhibitory proteasomu; immunomodulatory; autotransplantacja komórek krwiotwórczych.; Plasma cell myeloma; Proteasome inhibitors; Immunomodulators; Stem cell autotransplantation.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Smac mimetics; Cell death; Necroptosis; B-cell non-Hodgkin lymphoma; IAP proteins; Proteasome inhibitors; ALL; acute lymphoblastic leukemia; CI; combination index; cIAP; cellular IAP; DLBCL; diffuse large B-cell lymphoma; FCS; fetal calf serum; FSC/SCC; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهار کننده های پروتئازوم; Peptidomimetic boronates; Proteasome inhibitors; Docking studiesChT-L, chymotrypsin-like; T-L, trypsin-like; PGPH, post-glutamyl peptide hydrolyzing; C-L, caspase-like; DMSO, dimethyl sulfoxide; EDC, 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide; HOBt, N-