تحویل پروتئین

در این صفحه تعداد 392 مقاله تخصصی درباره تحویل پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحویل پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; freeze-drying/lyophilization; formulation; protein delivery; mucosal drug delivery; stabilization; solid dosage form; solid state stability; BP; British Pharmacopoeia; CG; carrageenan; EC50; half-maximal effective concentration; FDI; fast-dissolving inser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; nanoparticles; mixing; protein delivery; peptide delivery; formulation; particle size; polymeric drug carrier; FNP; Flash NanoPrecipitation; CIJ; confined impinging jets; MIVM; Multi-Inlet Vortex mixer; NP(s); nanoparticle(s); BCP; block copolymer; PS-PEG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; AL; alginate lyase; ALG; alginate; HA; hyaluronan; HA-CH; hyaluronan-cholesterol; HA-Rfv; hyaluronan-riboflavin; NHs; nanohydrogels; PDI; polydispersity index; Nanohydrogel; Hyaluronan; Self-assembly; Protein delivery; Alginate lyase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; absorption enhancer; intestinal absorption; transmucosal delivery; peptide delivery; protein delivery; epithelial delivery/permeability; macromolecular drug delivery; nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; Poly(d,l-lactide-co-glycolide) acid (PubChem CID: 23111554); 2-Chloro-4-nitrophenyl-α-d-maltotrioside (PubChem CID: 9939545)Adsorption/infiltration; Polymeric nanoparticles; Porous microspheres; Protein delivery; Protein formulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; drug delivery systems; HPLC (high performance/pressure liquid chromatography); capillary electrophoresis; immunology; mechanical activation; protein aggregation; protein delivery; stability; transgenics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; drug delivery systems; injectables; protein delivery; chromatography; HPLC; mass spectrometry; proteins; peptides; formulation; analytical biochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحویل پروتئین; prilling; microgels; protein delivery; capsule compatibility; encapsulation; excipient compatibility; hydrogels; lipids; partial least squares; phase diagram;