آشنایی با موضوع

زمان پروترومبین Prothrombin Time فعالیت مسیر خارجی انعقاد خون و فاکتورهایI، II، V، VII و X را اندازه می‌گیرد. طولانی شدن آن در اثر کاهش یا عدم فعالیت این فاکتورها به وجود می‌آید. نسبت همسو شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر چگونگی عملکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) مورد مصرف در روند پیشگیری از لخته شدن خون می باشد. پروترومبین یکی از پروتئین‌های تولیدشده در کبد و یکی از عوامل متعدد موجود در خون است که به لخته شدن مناسب خون کمک می‌کند. مقدارطبیعی: مقدار طبیعی PT بین ۱۰ تا ۱۴ ثانیه است. این مقدار به روشی بین‌المللی با مقدار تست سنجیده می‌شود که آن را INR می‌گویند. INR نرمال بین هشت دهم تا یک و دو دهم است در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین دریافت می‌کنند هدف افزایش INR تا ۲ یا ۳ است. آزمایش PT یا زمان پروترومبین اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) استفاده می شود که برای کمک به تشخیص علت خونریزی غیر قابل توضیح و یا لخته شدن خون نامناسب است. نسبت همسو شده بین المللی (INR) بر اساس نتایج حاصل از یک PT محاسبه گردیده و برای نظارت بر افراد تحت درمان با داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (کومادین) استفاده می گردد. زمان پروترومبین در موارد زیر طولانی می شود: 1- مصرف داروهای ضد انعقاد خون مثل وارفارین 2- کاهش میزان فاکتور های انعقادی 3- تغییر در فعالیت هر یک از فاکتور های انعقادی 4- عدم وجود یکی از فاکتور های انعقادی 5- سایر مواد، که مهار کننده نامیده می شوند، روی فاکتور های انعقادی تاثیر می گذارند. 6- افزایش استفاده از فاکتور های ضد انعقادی. خطرات آزمایش زمان پروترومبین: ممکن است کمی کبودی در محل خون گیری بوجود بیاید. اگر بعد از خون گیری چند دقیقه محل را فشار دهید، احتمال کمی وجود دارد که محل نمونه گیری کبود شود. در موارد نادری ممکن است بعد از گرفتن نمونه خون، رگ متورم شود. که به این حالت فلبیت می گویند. انجام کمپرس گرم چند بار در روز می تواند به بهبودی این وضعیت کمک کند. خون گیری می تواند برای افرادی که بیماری انعقادی دارند مشکل ایجاد کند. آسپرین و وارفارین و سایر داروهای رقیق کننده خون می توانند باعث افزایش خونریزی شوند.
در این صفحه تعداد 423 مقاله تخصصی درباره زمان پروترومبین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمان پروترومبین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; prothrombin time; prothrombin time/international normalized ratio; whole blood; point-of-care testing; cardiopulmonary bypass; coagulopathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; PS; phosphatidylserine; NVAF; non-valvular atrial fibrillation; MPs; microparticles; PCA; procoagulant activity; RDW; red cell distribution width; PMPs; platelet-derived MPs; EMPs; endothelial-derived MPs; LMPs; leukocyte-derived MPs; WBC; white blood cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; AHA/ACC; American Heart Association/American College of Cardiology; APTT; active partial thromboplastin time; AR chip; chip for mixed white thrombus analysis; ATIII; antithrombin III; AUC; area under the flow pressure curve; DAP; diastolic arterial blood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; Honokiol microemulsion; Acute toxicity; Subchronic toxicity; Genotoxicity; Beagle dog; 2-AF; 2-aminofluorene; 4-NQO; 4-Nitroquinoline-N-oxide; A/G; albumin/globulin; ALB; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; PBS; phosphate-buffered saline; r; Clot time; K; Clot formation time; α Angle; Rate of clot formation; CI; Coagulation Index; MA; Maximum strength; TEG; Thrombelastography; ATC; acute traumatic coagulopathy; TIC; trauma induced coagulopathy; PT; prothrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; aPTT; activated partial thromboplastin time; BAL; broncho-alveolar lavage; BSA; bovine serum albumin; CRP; C-reactive protein; DAB; 3,3′-diaminobenzidine; ENPRA; engineered nanoparticle risk assessment; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; OAC; Oral anticoagulant; VKA; Vitamin K antagonist; DOAC; Direct oral anticoagulant; PCC; Prothrombin complex concentrate; 4F-PCC; Four factor PCC; 3F-PCC; Three factor PCC; aPCC; Activated PCC; FFP; Fresh frozen plasma; AF; Atrial fibrillation; TE; Throm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; coagulation; diabetes; lipoprotein; lung injury; TB; AFB; acid-fast bacillus; aOR1; OR after being adjusted for sex, age, and BMI; aOR2; OR after being adjusted for sex, age, BMI, and no DM/DM status; ApoA; apolipoprotein A; DM; diabetes mellitus; DM-TB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; Nasal erosion; Nasal destruction; Child abuse; Facial trauma; CT; computed tomography; CBC; complete blood count; PT; prothrombin time; PTT; partial thromboplastin time; RPR; rapid plasma reagin; ENT; otolaryngology; HIV; human immunodeficiency virus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; PT; prothrombin time; PT-INR; prothrombin time-international normalized ratio; APTT; activated partial thromboplastin time; CT; computed tomography; IVR; interventional radiography; LCA; left colic artery; SRA; superior rectal artery; DOAC; direct oral an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; Myasthenia gravis; Systemic lupus erythematosus; Acetylcholine receptor antibody; Antinuclear antibody; Antiphospholipid antibody; Thymectomy; AChR; Acetylcholine receptor; anti-AChR antibody; Anti-acetylcholine receptor antibody; ANA; Antinuclear antibod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; aPTT; activated partial thrombosplatin time; BMI; body mass index; FMD; flow-mediated dilation; HDL-c; high density lipoprotein cholesterol; LDL-c; low-density lipoprotein cholesterol; MMP-9; matrix metalloproteinase-9; OSI; oscillatory shear index; OSS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; CBC; complete blood count; CDI; Clostridium difficile infection; EN; enteral nutrition; GI; gastrointestinal; GRV; gastric residual volume; H2RB; histamine-2 receptor blocker; ICU; intensive care unit; INR; international normalized ratio; IQR; interquarti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; AF; atrial fibrillation; ACT; activated clotting time; aPTT; activated partial thromboplastin time; b.i.d.; twice daily; dTT; diluted thrombin time; ECT; ecarin clotting time; FFP; fresh frozen plasma; FXa; factor X activated; INR; International Normalize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; Acquired coagulopathies; Acquired hemophilia A; Hemostatic screening; Neurosurgical procedure; 3D; Three-dimensional; AHA; Acquired hemophilia A; APCC; Activated prothrombin complex concentrate; aPTT; Activated partial thromboplastin time; CT; Computed to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; ALB; total albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; APTT; activated partial thromboplastin time; AST; aspartate aminotransferase; BIL; bilirubin; BLO; occult blood; BUN; blood urea nitrogen; CHO; cholesterol; CK; creatine kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; ADP; adenosine diphosphate; ANOVA; one-way analysis of variance; APTT; activated partial thromboplastin time; ASP; aspirin; CLO; clopidogrel; CVD; cardiovascular diseases; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; ET; endothelin; FIB; fibrinogen concentrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; aPTT; activated partial thromboplastin time; α2MG; α2 macroglobulin; CAMR; chronic antibody-mediated rejection; DFPP; double-filtration plasmapheresis; DSA; donor-specific allo-antibody; ETP; endogenous thrombin potential; MFI; mean fluorescence intensi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; CS; chitosan; GAG; glycosaminoglycan; DDA; degree of deacetylation; ECM; extracellular matrix; FFSA; 5-formyl-2-furansulfonic acid; BZ1S; 2-formylbenzene sulfonic acid; BZ2S; 4-formyl-1,3-benzenedisulfonic acid; APTT; activated partial thromboplastin time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; ACLF; acute-on-chronic liver failure; LT; liver transplantation; ALB; albumin; PT; prothrombin time; ALT; alanine aminotransferase; TBIL; total bilirubin; PLT; platelets; Hb; hemoglobin; WBC; white blood cell; MSCs; mesenchymal stem cells; HSCs; hematopoi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; AGA; Appropriate for Gestational Age; APGAR; Appearance Pulse Grimace Activity Respiration; ARV; Anti-retrovirals; HIV; Human Immunodeficiency Virus; INR; International Normalized Ratio; IU; International Units; NHIS; National Health Insurance Scheme; PCV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; Hepatitis B virus (HBV); Hepatitis C virus (HCV); Breast cancer; Chemotherapy; HBV/HCV reactivation; Toxicity; HCV; hepatitis C virus; CHC; chronic hepatitis C; HBV; hepatitis B virus; CHB; chronic hepatitis B; DAAs; direct-acting antiviral agents; ER; es
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; ESR; erythrocyte sedimentation rate; AST; aspartate aminotransferase; CK; creatine kinase; CK-MB; creatine-kinase MB; LIS; laboratory information system; COE; computerized order entry; IT; information technology; ED; emergency department; ALT; alanine ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; HBV; hepatitis B virus; PT; prothrombin time; APTT; activated partial thromboplastin time; Hb; hemoglobin; PLT; platelets; CRA; clinical research associates; QC; quality control; IQR; interquartile ranges; INR; international normalized ratio; HCV; hepatit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; ACT; activated clotting time; aPTT; activated partial thromboplastin time; CT; clot time; EXTEM; extrinsically activated tests of ROTEM assays activated with tissue factor; FFP; fresh frozen plasma; FIBTEM; extrinsically activated tests of ROTEM assays ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; Bleeding; Thrombosis; Liver; Cirrhosis; Acute-on-chronic liver failure; Intensive care; Anticoagulants; Fresh frozen plasma; Prothrombin time; Thromboelastography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; PT; prothrombin time; INR; International Normalised Ratio; ISI; International Sensitivity Index; MNPT; Mean Normal Prothrombin Time; VKA; vitamin K antagonists; RCPAQAP; Royal College of Pathologists Quality Assurance Program; International normalised rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; AV; Auto-verification; CBC; Complete blood count; CL; Core laboratory; ETV; Electric track vehicle; IM; Instrument Manager; IOM; Input/output module; IR-TAT; In-lab to reporting turnaround time; LIS; Laboratory information system; NSHA; Nova Scotia Health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; preoperative screening; routine blood testing; routine coagulation screen; preoperative laboratory correspondence; CBC; complete blood count; Chem7; 7 chemistry metabolic panel; CXR; chest radiograph; ECG; electrocardiogram; PT; prothrombin time; PTT; par
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; TAT; turnaround time; TLA; total laboratory automation; DPLM; Department of Pathology and Laboratory Medicine; NSHA-CZ; Nova Scotia Health Authority Central Zone; QEII HSC; Queen Elizabeth II Health Sciences Centre; VGH; Victoria General Hospital; LIS; la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; aPTT; activated partial thromboplastin time; AT; antithrombin; CAT; calibrated automated thrombography; ETP; endogenous thrombin potential; F1 + 2; prothrombin fragments F1 + 2; FII; prothrombin; FVIII:C; factor VIII coagulant activity; IDDM; insulin-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; PT; prothrombin time; INR; International Normalized Ratio; FNAB; fine-needle aspiration biopsy; CNB; core needle biopsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; INR; international normalized ratio; ISI; international sensitivity index; POC; point-of-care; PT; prothrombin time; VKA; vitamin K antagonist; Point-of-care testing; International normalized ratio; Vitamin K antagonist; Oral anticoagulant; Prothrombin ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; ALT; alanine aminotransferase; aPTT; activated partial thromboplastin time; AST; aspartate aminotransferase; BDL; bile duct ligation; F; factor; IL-6; interleukin 6; LysM; lysozyme; MP; microparticle; PT; prothrombin time; TAT; thrombin-antithrombin compl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; PT; prothrombin time; INR; international normalized ratio; Chronic subdural hematoma; Antithrombotic therapy; Perioperative management; Postoperative complication; Recurrence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; CHOP; The Children's Hospital of Philadelphia; AST; aspartate aminotransferase; ALT; alanine aminotransferase; GGT; γ-glutamyltranspeptidase; AFP; α-fetoprotein; PT; prothrombin time; INR; international normalized ratio; IVC; inferior vena cava; %CD; pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; factor V Leiden mutation; hypercoagulable state; hyperhomocysteinemia; livedoid vasculopathy; protein C deficiency; protein S deficiency; thrombophilia; thrombosis; ulcers; warfarin necrosis; AB; atrophie blanche; APC; activated protein C; APS; antiphosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; MNPs; Magnetic nanoparticles; MRI; Magnetic resonance imaging; HAP; Hydroxyapatite; hDMECs; Human Dermal Microvascular Endothelial Cells; APTT; Activated Partial Thromboplastin Time; PT; Prothrombin Time; TCPS; Tissue Culture Polystyrene; Biomaterial; Nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; Bronchoscopy; Complications; Facial petechiae; COX; Cyclooxygenase; OGD; Oesophageal-gastro-duodenoscopy; FBC; Full blood count; PT; Prothrombin time; PTT; Partial thromboplastin time; Hb; Haemoglobin; INR; International normalised ratio; NSAID; Non Steri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمان پروترومبین; ICU; intensive care unit; ACLF; acute on chronic liver failure, CLIF, chronic liver failure organ failure; AST; American society of transplantation; ASTS; American society of transplant surgeons; EASL; European association for the study of the liver; AKI;