پروتوپورفیرین IX

در این صفحه تعداد 274 مقاله تخصصی درباره پروتوپورفیرین IX که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتوپورفیرین IX (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; UCNPs; upconversion nanoparticles; UCPL; upconversion photoluminescence; NIR; near-infrared; Ln3+; lanthanide ions; QDs; quantum dots; CDs; carbon dots; CW; continuous-wavelength; EG; ethylene glycol; QY; quantum yield; CT; X-ray computed tomography; MR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; OMM; outer mitochondrial membrane; IMM; inner mitochondrial membrane; TSPO; translocator protein; MMAC; mitochondrial membrane affinity chromatography; DIPY; dipyridamole; PIX; protoporphyrin IX; PK; PK-11195; Rot; rotenone; IAM; immobilized artificial me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; 5ALA; 5-aminolevulinic acid; CIS; carcinoma in situ; CTU; CT urogram; HAL; hexaminolaevulinate; HNPCC; non-polyposis colorectal carcinoma; NBI; narrow-band imaging; PDD; photodynamic diagnosis; PPIX; protoporphyrin IX; PRISMA; Preferred Reporting Items fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; LS; lichen sclerosus; ALA; 5 - aminolaevulinic acid; PDT; photodynamic therapy; DMSO; dimethyl sulfoxide; MAL; methyl ester of aminolevulinic acid, methyl aminolevulinate; LED; light-emitting diode; PpIX; protoporphyrin IX; VIN; vulvar intraepithelial neo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; Heme; Heme uptake; Heme utilization; Heme-regulated proteins; Bacteria; AhpC; peroxiredoxin reductase; Chr; corynebacterium heme-response system; CO; carbon monoxide; CydAB; cytochrome bd; Dps; DNA-protective protein; FeoB; ferrous iron transport protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; ALT; Alanine aminotransferase; BSA; Bovine serum albumin; DTNB; 5,5-dithiobis-2-nitrobenzoic acid; DTT; dithiothreitol; G6P; Glucose 6-phosphate; G6PDH; Glucose 6-phosphate dehydrogenase; GSH; Glutathione; HCC; hepatocellular carc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; AUC; area under the curve; CIS; carcinoma in situ; IQR; interquartile range; NBI; narrow band imaging; OB; optical biopsy; PD; photodynamic diagnostic; PDT; photodynamic therapy; PPIX; protoporphyrin IX; US; ultrasonography; Optical spectrometry; Optical
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; ALA; 5-aminolevulinic acid; Fs-ALA method; method composed of filter separation and 5-ALA-based labeling; PpIX; protoporphyrin IX; CK; cytokeratin; Circulating tumor cell; 5-aminolevulinic acid; Colorectal cancer; Filter separation; Epithelial-mesenchym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; HZ; hemozoin; RBC; red blood cell; FV; food vacuole; HDP; Heme Detoxification Protein; NMR; nuclear magnetic resonance; PPIX; protoporphyrin IX; CQ; chloroquine; Hemozoin synthesis; Hemoglobin degradation; Hemozoin structure; Hemozoin biophysical properti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; Protoporphyrin ferrochelatase; Heme; Porphyrin; Enzyme mechanism; Erythropoiesis; Metalloenzyme; MOPS; 3-[N-morpholino]propanesulfonic acid; PIPBS; piperazine-N,N′-bis(4-butanesulfonic acid); PPIX; protoporphyrin IX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; Protoporphyrinogen dehydrogenase; Protoporphyrin ferrochelatase; Heterohexadecameric complex; Protoporphyrin IX level; Heme-mediated inhibition; Vibrio vulnificus; ALA; 5-Aminolevulnic acid; CPgen; Coproporphyrinogen III; PPgen; Protoporphyrinogen IX; PPn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; ZnPP; zinc protoporphyrin IX; FePP; iron protoporphyrin IX; PP; protoporphyrin IX; HPLC; high-performance liquid chromatography; MALDI-TOF-MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry; ICP-OES; inductively coupled plasm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; DMSO; dimethyl sulfoxide; DSF; differential scanning fluorimetry; EM; electron microscopy; FRET; Förster resonance energy transfer; HDX-MS; hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry; HNOX; heme-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; Arabidopsis; Barley; NADPH:protochlorophyllide oxidoreductase; Singlet oxygen; S-nitrosylation; ALA; 5-aminolevulinic acid; Chl; chlorophyll; Chlide; chlorophyllide; Cys; cysteine; DAB; 3,3-diaminobenzidine; DTT; 1,4-dithiothreitol; EX; EXECUTER; FLU; FLU
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; ALA; 5-aminolevulinic acid; ALAS2; 5-aminolevulinic acid synthase 2; ChIP; chromatin immunoprecipitation; CSA; congenital sideroblastic anemia; DMT1; divalent metal transporter 1; FPN; ferroportin; HO-1; heme oxygenase 1; PP IX; protoporphyrin IX; RT-PCR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; PDT; photodynamic therapy; 5-ALA; 5-aminolevulinic acid; ROS; reactive oxygen species; TMRM; tetramethylrhodamine methyl esters; PpIX; protoporphyrin IX; Drp1; dynamin-related protein 1; Mff; mitochondrial fusion protein; mPTP; mitochondrial permeability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; AAS; atomicabsorption spectrophotometry; 5-ALA; 5-aminoluvulinic acid; APP; amyloid beta precursor protein; BSA; bovine serum albumin; ECLIA; electrochemiluminescence immunoassay; EPAS1; hypoxia-inducible factor 2-alpha; Epo; erythropoietin; FAS; ferrous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; PDT; photodynamic therapy; PS; photosensitizer; PpIX; protoporphyrin IX; PpIX-dSd; protoporphyrin IX with two spermidines; PpIX-dSm; protoporphyrin IX with two spermines; PA; polyamine; PpIX-PA; protoporphyrin IX with polyamines; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتوپورفیرین IX; DyP; dye decolorizing peroxidase; δ-ALA; δ-aminolevulinic acid; PPIX; protoporphyrin IX; SUMO; small ubiquitin-related modifier protein; MBP; maltose binding protein; Dye decolorizing peroxidase; Thermobifida fusca; Protoporphyrin IX;