آشنایی با موضوع

"بازده کوانتومی" (Q. E. ) نسبت تعداد حامل های جمع آوری شده توسط سلول خورشیدی به تعداد فوتون های انرژی داده شده مربوط به انرژی خورشیدی است. بازده کوانتومی ممکن است به صورت تابعی از طول موج و یا به عنوان انرژی ارائه شود. اگر تمام فوتون های یک طول موج خاص جذب شوند و حامل های حداقلی ناشی از آن جمع شوند، بازده کوانتومی در آن طول موج خاص وحدت است. بازده کوانتومی برای فوتون با انرژی کمتر از شکاف باند صفر است. بازدهی کوانتومی خارجی نسبت حامل های بار تولید شده به تعداد فوتون های برخوردی به سلول است.
در این صفحه تعداد 469 مقاله تخصصی درباره بازده کوانتومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بازده کوانتومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی; DAP; days after planting; SPAR; Soil-Plant-Atmosphere-Research; VL; vine length; NOD; node number; LA; leaf area; LW; leaf weight; SW; stem weight; RW; root weight; TD; total dry weight; SR; storage root; LRL; longest root length; RCL; cumulative root len
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی; Cesium iodide; Optical absorbance; Transmittance; Optical band gap energy; Quantum efficiency; Atomic force microscopy; X-ray photo-electron spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازده کوانتومی; Photodetector; Graphene nanoribbon (GNR); Non-equilibrium Green's function (NEGF); Photocurrent; Dark current; Responsivity; Quantum efficiency;