آشنایی با موضوع

میکرو ترازوی کریستال کوارتز QCM تشکیل شده از یک صفحه نازک از جنس کوارتز با دو الکترود که در دو طرف آن چسبیده است. اعمال یک ولتاژ AC در عرض بلور باعث القای یک تغییر شکل برشی در بلور می شود. نحوه قرار گیری این دو الکترود به صورت حفره و کلید است و این باعث می شود که نوسانگر در مرکز ضخیم تر باشد تا در اطراف آن و بنابراین کاربرد حسگر در محیط های مایع تسهیل می شود. در بسیاری از منابع که کاربرد QCM را گزارش نموده­اند، بیان شده است که وقتی اندازه­گیری تغییر فرکانس مورد توجه باشد، QCM نیازی به کالیبراسیون ندارد. تفسیر داده های EQCM در چنین حالتی با استفاده همزمان از معادله Sauerbry و قانون فاراده انجام می شود که معادله اولی تغییر فرکانس را به جرم و دومی تغییر جرم به بار الکتریکی را ارتباط می دهد. لذا به طور کلی تغییر فرکانس می تواند به کل بار عبور کرده از الکترود ارتباط یابد. هر آنچه جرم داشته باشد، می تواند یک پاسخ بر روی QCM ایجاد کند. این عمومیت پاسخ، دامنه گسترده ای برای کاربرد QCM به وجود آورده است. اما وجه نامطلوب چنین عمومیتی خطر بسیار بزرگ مزاحمت گونه های دیگر است. برای کاربردهای تجزیه ای بسیار ضروری است که سنسور فقط به گونه مورد نظر ما پاسخ داده و اثر مزاحمت ها برای آن در کمترین حد باشد. این هدف معمولا با افزایش یک لایه حساس و گزینش پذیر بر روی سطح کریستال قابل دستیابی می شود. یکی از زمینه های روبه رشد کاربرد QCM در زمینه بیولوژی است که از آنها به عنوان پروبهای بیولوژیکی و ایمونولوژیکی پایش فرایندهای بیولوژیکی مهم استفاده می شود. تشخیص گزینش پذیر و حساس گونه های شیمیایی با استفاده از روابط آنتی ژن-آنتی بادی، آنزیم-سوبسترا یا سایر جفت های پروتئینی دهنده – گیرنده امکان پذیر شده است. QCM اطلاعات جزئی زیادی درباره سطوح عامل دار شده برای کاربرد به عنوان بیوسنسور و بیوچیپ ارایه نموده است. در بسیاری از واکنشهای الکتروشیمیایی همزمان با انجام واکنش، گونه هایی بر روی سطح الکترود نشسته یا از آن جدا می شوند. در چنین مواردی ترکیب تکنیک QCM با روشهای الکترو شیمیایی منجر به تولید اطلاعات بسیار مفیدی می گردد که فقط از عهده این روش بر می اید. با کمک این تکنیک می توان تغییرات جرم در سطح الکترود را در طی فرایندهای الکترو شیمیایی بررسی نمود، پارامترهای سنتیکی را محاسبه نموده و بویژه مکانیسم تشکیل پلیمر روی سطح الکترود را آشکار نمود.
در این صفحه تعداد 936 مقاله تخصصی درباره میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Calcium carbonate; Scaling propensity; Quartz crystal microbalance; Pre-calcified surface; QCM; Quartz Crystal Microbalance with a regular bare electrode surface; SQCM; Quartz Crystal Microbalance with a pre-calcified electrode surface; TOC; Total Organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; AOPPs; advanced oxidation protein products; 5-ASA; 5-aminosalicylic acid; CD; Crohn's disease; CDDS; colon drug delivery system; DAI; disease activity index; DMT-MM; 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride; DSS; dextran sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Suspension rheology; Colloids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Surface plasma resonance; Quartz crystal microbalance; Solid electrolyte interphase; In-operando; Lithium ion battery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; ALD; atomiclayer deposition; MLD; molecular layer deposition; PI; polyimide; ESD; electrostatic discharge; SEM; scanning electron microscope; HRTEM; high-resolution transmission electron microscope; FTIR; fourier transform infrared; XPS; X-ray photoelectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Vegetal particle; Quartz crystal microbalance; Morphological analysis; Sorption; Diffusion coefficient; Water vapor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Bupivacaine; Liquid crystalline medium; Molecularly imprinted polymer; Nanostructured polymer films; Piezoelectric sensor; Quartz crystal microbalance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Egg quality; Gas sensor; Nondestructive detection; Quartz crystal microbalance; Sensor array;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; SWCNT; single-walled carbon nanotube; VHH; camelid single domain antibodies (nanobodies); GFP; green fluorescent protein; TEV; tobacco etch virus protease; BSA; bovine serum albumin; FET; field-effect transistor; QCM; quartz crystal microbalance; SPR; sur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Biosensing; Label-free detection; Cell adhesion; Cell signaling; Cell behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Nonlinear acoustic transduction; Label-free biosensor; Realtime immunosensor; Cell-surface profiling; Immunophenotyping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; CPM; cross-polarized microscopy; DCM; dichloromethane; DSC; differential scanning calorimetry; FTIR; Fourier-transformed infrared spectrometry; ITC; isothermal titration calorimetry; MAC; maleic anhydride co-polymer; NIR; near-infrared spectroscopy; PEB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Whole-cell-based biosensing; Biofilms; Geobacter; Acoustic sensors; Biofuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Superparamagnetic nanoparticles; Downstream processing; Quartz crystal microbalance; Point-of-care diagnostics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Stearic acid; Adsorption; Molecular dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; AAS; atomic absorption spectrometry; AuNPs; gold nanoparticles; Az; azotobactin; BSA; bovine serum albumin; CMCP; critical metal concentrations for pyoverdine; CV; cyclic voltammetry; CPG; controlled pore glass; DFB; desferrioxamine B; FI; flow injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Reverse osmosis; SSE solution; Quartz crystal microbalance; Scaling; Domestic wastewater desalination; Oligoamide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Liposome; Viral envelope; Protein-membrane interaction; GPI-anchored protein; Quartz crystal microbalance; Dual polarization interferometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Molecularly imprinted polymer; Quartz crystal microbalance; Nanobeads; Sensor array; Carboxylic acid vapor; Human body odor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; AM; Acrylamide; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymerization; BHb; Bovine hemoglobin; BSA; Bovine serum albumin; CLRP; Controlled/living radical polymerization; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; cTnT; Cardiac troponi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Bioelectronic nose; Bioelectronic tongue; Human olfactory receptor; Human taste receptor; Food quality assessment; AICS; acid-sensing ion channels; BMI; brain-machine interface; CNT; carbon nanotube; CPNT; conducting polymer nanotube; FET; field-effect tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Metal-organic framework; Zeolitic imidazolate framework; Dip-coating; Quartz crystal microbalance; CO2 adsorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; MOF; metal-organic framework; PCP; porous coordination polymer; PSA; pressure swing adsorption; TSA; temperature swing adsorption; VSA; vacuum swing adsorption; EPA; United States Environmental Protection Agency; EEA; European Environment Agency; SMB; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Graphene oxide; Humidity sensor; Resonant frequency; Q factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; BoNT; botulinum neurotoxin; TC; toxin complex; NTNHA; nontoxic nonhemagglutinin; HA; hemagglutinin; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; SAXS; small-angle X-ray scattering; QCM; quartz crystal microbalance; DAM; dummy atom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Surface plasmon resonance; Rolling circle amplification; Template enhanced hybridization processes; Biocatalytic precipitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Biomarkers acoustic detection; Quartz crystal microbalance; Anharmonic oscillations; Acoustic impedance; Conducting polymer; Gold nanoparticles; Electrochemical anharmonic bacteria sensing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Dengue; Biosensors; Quartz crystal microbalance; NS1 protein; Cellulose nanocrystals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Bilirubin detection; Quartz crystal microbalance; Biosensor; Biosensor based on albumin; QCM; Albumin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; AO; antioxidant; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; SPK; synthetic paraffinic kerosene; IPK; synthetic iso-paraffinic kerosene; jet; fuel thermal oxidation test; QCM; quartz crystal microbalance; LPR; low pressure reactor; RSSOT; rapid small scale oxida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Polyelectrolyte multilayer; Polymer coatings; Quartz crystal microbalance; Ellipsometry; Atomic force microscopy; Surface chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Organic surface; Surface glass-transition temperature; Metal-vapor deposition; Desorption; Quartz crystal microbalance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; AIBN; azobisisobutyronitrile; CA 125; Cancer antigen 125; CNT; carbon nanotube; EDMA; Ethylene glycol dimethacrylate; EIA; enzyme immunoassay; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; Eu(NO33·5H2O; europium nitrate pentahydrate; FT-IR; Fourier Transform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Enzyme-nanoparticle; Hybrid nanomaterials; CdS quantum dots; Horseradish peroxidase; Quartz crystal microbalance; Photocatalysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Graphene oxide/chitosan nanocomposite; Quartz crystal microbalance; Gas sensor; Amine vapor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; APTMS; 3-aminopropyltriethoxysilane; 8-OHdG; 8-hydroxydeoxyguanosine; BRE; Bio-recognition element; BRCA-1; Breast cancer 1 gene; CNTs; Carbon nanotubes; CLL; Chronic lymphocytic leukemia; EIS; Electrochemical impedance spectroscopy; ELISA; Enzyme linked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Metal-salen type polymers; Cyclic voltammetry; Quartz crystal microbalance; Electrochemical impedance spectroscopy; Specific capacitance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Amyloid-like protein; Bovine serum albumin; Lysozyme; Electrospinning; Quartz crystal microbalance; Protein immobilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Quartz crystal microbalance; Spectroscopic ellipsometry; Temperature-sensitive polymer brushes; Poly(2-oxazoline); Poly(N-isopropyl acrylamide);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Systemic Lupus Erythematosus; Diagnosis; Interaction fingerprint; Immunosensor; Quartz crystal microbalance; Dissipation monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; NR; Neutron Reflectivity; QCM; Quartz Crystal Microbalance; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infra-Red; RAIRS; Reflectance Absorbance Infra-Red Spectroscopy; XPS; X-ray Photoelectron Spectroscopy; Nb; neutron scattering length densi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; Polymer ligand; Lipid nanoparticle; Toxin; Antidote; Histone; AAc; acrylic acid; Bis; N,N-methylene-bis-acrylamide; BPA; 3-benzylsulfanylthiocarbonylsulfanyl propionic acid; CHE; cholesterylhexadecyl ether; DAMPs; damage-associated molecular pattern molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو ترازوی کریستال کوارتز، کوارتز کریستال میکرو بالانس; NPs; nanoparticles; SLB; supported lipid bilayer; PC; protein corona; QCM-D; quartz crystal microbalance with dissipation; NR; neutron reflectometry; PS; polystyrene; PBS; phosphate buffered saline; FBS; fetal bovine serum; HC; hard corona; SC; soft coron