انتقال حرارت شعاعی

در این صفحه تعداد 235 مقاله تخصصی درباره انتقال حرارت شعاعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتقال حرارت شعاعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Radiative heat transfer; Particle radiation; Particle concentration distribution; Suspension density; Core annulus; Circulating fluidized bed combustor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Non-Oberbeck-Boussinesq effects; Buoyancy-driven turbulent convection; Radiative heat transfer; Low-Mach number model; Differentially heated cavity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Complex index of refraction; Chemical composition; Optical properties of fly ash particles; Non-gray particle radiation; Radiative heat transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Nanophotonics; Blackbody radiation; Coherence; Surface plasmon; Surface phonon polariton; Radiative heat transfer; Nanophotonique; Rayonnement de corps noir; Cohérence; Plasmon de surface; Phonon polariton de surface; Tranfert radiatif;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Thermal radiation; Ceramic foam; Ceramic sponge; Thermal conductivity; Two-phase-thermal-conductivity; High temperature; Porous media; Radiative heat transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Hydrogen and carbon monoxide parallel electrochemical reactions; Internal steam reforming; Methane conversion; Thermal management; Radiative heat transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Radiative heat transfer; Supersonic flow; Blunt body; Absorbing and scattering particles; Collisions of particles; Computational model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال حرارت شعاعی; Radiative heat transfer; Participating media; Multiple scattering; Optical thickness; Multiple scattering analytical method;