واکنش های رادیکال

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره واکنش های رادیکال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش های رادیکال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های رادیکال; Biaryl compounds; Heterobiaryl compounds; Intramolecular [1,5]-ipso-substitution; Intramolecular [1,6]-ipso-substitution; Radical reactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های رادیکال; Surface-water photochemistry; Photosensitised transformation; Transformation by-products and intermediates; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; Radical reactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های رادیکال; Carbon radical; Radical reactions; Free-radical polymerization; DFT; MP2; ONIOM; b3lyp; M06-2X; Maleic anhydride; Divinyl ether; Copolymer; Kinetic control; DIVEMA; Pyran copolymer; Chain propagation; Cyclization; Chain growth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های رادیکال; acac; acetylacetonate; AIBN,; 2,2′-azobis(2-methylpropionitrile); BPO,; benzoyl peroxide; bpy; 2,2′-bipyridine; CDC; cross dehydrogenative coupling; CDDHC; cross double dehydrogenative coupling; DBU,; 1,8-diazabicycloundec-7-ene; DCE,; 1,2-dichloroeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش های رادیکال; acac; acetylacetonato; AGET; activator generated by electron transfer; ARGET; activator regenerated by electron transfer; AIBN; azobisisobutyronitrile; AN; acrylonitrile; ATNRC; atom transfer nitroxide radical coupling; ATRC; atom transfer radical couplin