شناسایی فرکانس رادیویی

در این صفحه تعداد 92 مقاله تخصصی درباره شناسایی فرکانس رادیویی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناسایی فرکانس رادیویی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; CBS; Central Bureau of Statistics; FAO; Food and Agriculture Organization; GtCO2 eq; gigatons of CO2 equivalent; ID; identification code; IQR; interquartile range; MSW; municipal solid waste; NIS; New Israeli Shekel; QR code; quick response code; RFID; ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Digital technology; Facilities management; Building information modelling; Radio frequency identification; Point cloud; Laser scanning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Industrial internet of things; Cybersecurity; Network and information security; Data protection; Smart grids; Industrial control systems; Autonomous vehicles; APTs; advanced persistent threats; CPS; cyber physical systems; C&Cs; command and control server
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Wireless attacks; Security attacks; Cardiac Implantable Medical Devices; Radio Frequency Identification; Wireless Identification and Sensing Platform; Energy harvesting solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Smart environment; Activity recognition; Radio frequency IDentification; Facial expression recognition; Convolutional neural network; Error detection; ICT; Information and Communications Technology; HCI; Human-Computer Interaction; SH; Smart Home; AmI; Am
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Energy theft detection; Defective meter detection; Smart Grid; Linear regression; Categorical variable; NTL; non-technical loss; UP; utility provider; SG; Smart Grid; SM; smart meter; AMI; Advanced Metering Infrastructure; NAN; neighborhood area network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; CAPEX; Capital expenditure; CCC; Committee on climate change; DNO; Distribution Network Operator; DSO; Distribution System Operator; EMSP; Electromobility service provider; EU; European Union; EV; Electric Vehicle; EVSE; Electric Vehicle Supply Equipment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Food waste/losses minimization; Food waste/losses prevention; Food waste/losses management; New research topics for food/waste management; Supply chain models redesign for food waste/losses prevention and minimization; Suggestions for future research topi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; FEM; finite element method; IDC; interdigital capacitor; RC; resistance capacitance; RH; relative humidity; RFID; radio frequency identification; VNA; vector network analyzer; WG; wheat gluten; d.b; dry basis; UHF; ultra high frequency; DVS; dynamic vapor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; FEM; finite element method; IDC; interdigital capacitor; RC; resistance capacitance; RH; relative humidity; RFID; radio frequency identification; WG; wheat gluten; d.b; dry basis; UHF; ultra high frequency; DVS; dynamic vapor sorption; VNA; vector network
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Smart bandage; Biosensor; Amperometric sensor; Radio frequency identification; Wound monitoring; Uric acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; ADC; Analog to digital converter; ADVISE; Adversary view security evaluation; AES; Advanced encryption standard; AGC; auto gain control; AIM; Artificial intelligent met; AMI; Automatic metering infrastructure; AVISPA; Automated validation of internet secu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Supply chain coordination; Asymmetric information; Inventory inaccuracy; Radio Frequency Identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Point of care testing; Immunoassay; Radio frequency identification; Flow-channel reactor; Temperature compensation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; a; acceleration; COM; center of motion; C5; fifth cervical vertebra; df; degrees of freedom; FTSST; five-times-sit-to-stand-test; IS; initiation step; M; mean; P; single Point of the acceleration graph; p; p-value; RFID; radio frequency identification; SC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Internet of Things; Wireless sensor networks; Radio frequency identification; Emergency response operations; Task-technology fit; Strategic value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناسایی فرکانس رادیویی; Biopolymer; Clay; Nanocomposite; Biodegradation; Food packaging; α; aspect ratio (L/D) of a clay; AgNP; silver nanoparticle; AMP clay; aminopropyl functionalized magnesium phillosillicate clay; BOD; biochemical oxygen demand; CA; cellulose acetate; CAB;