مکانیزم واکنش

در این صفحه تعداد 357 مقاله تخصصی درباره مکانیزم واکنش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مکانیزم واکنش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم واکنش; Ring opening; Biocatalysis; Partial oxidation of organic compounds; Reaction mechanisms; Applications; Perspectives; Ouverture de cycle; Biocatalyse; Oxydation partielle de composés organiques; Mécanismes réactionnels; Applications; Perspectives;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم واکنش; 2OHM; 2-hydroxymelatonin; 4OHM; 4-hydroxymelatonin; OS; oxidative stress; FR; free radicals; OIL; OH-inactivating ligand; HOO; hydroperoxyl radical; ROO; peroxyl radicals; DFT; Density Functional Theory; SMD; solvation model based on density; HAT; hydroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم واکنش; hydrogen; high temperature electrolysis; Solid Oxide Electrolysis Cell; electrochemical impedance spectroscopy; Distribution of relaxation times (DRT); analysis of the difference in impedance spectra (ADIS); reaction mechanisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم واکنش; Metal sulfide and disulfide interchange reaction; Self-redox process; Sulfur heterocycles; Reaction mechanisms; Synthetic method for benzothiazole;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیزم واکنش; Nanoscale etching; GaAs; InP; Reaction mechanisms; Surface chemistry; III-V oxide; AFM; atomic force microscopy; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; XPS; x-ray photoemission spectrometry; GaAs; gallium arsenide; InP; indium phosphide; To