مدل سفارش کاهش یافته

در این صفحه تعداد 122 مقاله تخصصی درباره مدل سفارش کاهش یافته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سفارش کاهش یافته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Variable-stiffness composite; Reduced order model; Nonlinear buckling analysis; Asymptotic method; Unsymmetrical laminates; von Kármán kinematics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Uncertainty quantification; Sparse polynomial chaos expansions; Proper orthogonal decomposition; Reduced order model; Coarse discretization analysis; Stepwise regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Reduced order model; Flight dynamics; Computational fluid dynamics; Modal identification; Gust encounter simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Reactive batch distillation; First principles model; Reduced order model; Input parameterizations; Multi-objective optimization; Modified version of non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Full-field measurements; Digital image correlation; Forward looking infrared; Pressure sensitive paint; Pairwise Gaussian random field model; Reduced order model; Finite element model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Topology optimization of trusses; Filtering; Tikhonov regularization; Nested elastic formulation; Plastic formulation; Max filter; Reduced order model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Friction induced vibration; Squeal; Reduced order model; Homotopy perturbation method; Fuzzy logic controllers; Component mode synthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Design of experiments; Reduced order model; Self-consistent clustering analysis; Machine learning and data mining; Plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Structure–acoustic interaction; Viscoelasticity; Finite element method; Reduced order model; Reduced basis; Greedy algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Material characterization; Nondestructive evaluation; Computational inverse mechanics; Uncertainty quantification; Reduced order model; Sparse grid collocation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Reduced order model; Coupled modes; Large deformation strain theories; Torsional effect; Wind turbine blade; Nonlinear analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Lithium ion cell; Reduced order model; Volume averaging; Profile based approximations; Explicit algebraic algorithm; Battery management system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سفارش کاهش یافته; Reduced order model; A priori reduction; Proper Generalized Decomposition; Proper Orthogonal Decomposition; Incompressible flow; Navier-Stokes equations;