عامل کاهنده

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره عامل کاهنده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عامل کاهنده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عامل کاهنده; Vanadium redox flow battery; Electrolyte additive; Precipitation inhibitor; Stabilizing agent; Kinetic enhancer; Impurity; Immobilizing agents; Reducing agent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عامل کاهنده; Oxidised copper-cobalt ores; Agitation leaching; Column leaching; Reducing agent; Sodium metabisulphite; pH regulation; Minimization of acid consumption; Minimization of the amount of unreacted SO2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عامل کاهنده; Blg; β-lactoglobulin; BPgels; microgels formed from β-lactoglobulin/pectin electrostatic complexes; Bgels; microgels formed from β-lactoglobulin; r; protein-to-polysaccharide ratio for β-lactoglobulin/pectin complexes; Microgel; Beta-lactoglobulin; Pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عامل کاهنده; Antioxidant; Broiler chicken; Disulphide cross-linkages; Oxidative-reductive depolymerisation; Reducing agent; Sorghum; AIA; acid insoluble ash; AME; apparent metabolisable energy; AMEn; nitrogen-corrected apparent metabolisable energy; DI; distal ileum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عامل کاهنده; Antioxidant; Broiler chicken; Disulphide cross-linkages; Oxidative-reductive depolymerisation; Reducing agent; Sorghum; AIA; acid insoluble ash; AME; apparent metabolisable energy; AMEn; nitrogen-corrected apparent metabolisable energy; ATP; adenosine t