انعکاس

در این صفحه تعداد 231 مقاله تخصصی درباره انعکاس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انعکاس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انعکاس; 00-01; 99-00; Diffraction; Radiation; Refraction; Mild-slope equation; Direct matrix method; Wave energy converters; Marine structures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انعکاس; Prepapillary vascular loops; Frequency; DR Congo; Refraction; Black race; Central Africa; Anses vasculaires prépapillaires; Fréquence; République démocratique du Congo; Race noire; Afrique centrale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انعکاس; Refraction; Asymptomatic patients; Ocular health screening; Ocular pathology; Retinal diseasesRefracción; Pacientes asintomáticos; Supervisión de la salud ocular; Patología ocular; Enfermedades de la retina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انعکاس; Refraction; Competency evaluation; Ophthalmic technicians; Upskilling; MozambiqueRefracción; Evaluación de competencia; Técnicos oftálmicos; Incremento de conocimientos; Mozambique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انعکاس; AR, Nidek 530-A autorefractor; COAS, Complete Ophthalmic Analysis System; OPD, Nidek OPD-II scan aberrometer; SR, subjective refractionAberrometry; Autorefraction; Refraction; Refractive errors; WavefrontAberrometría; Autorefracción; Refracción; Errores R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انعکاس; Orthoptiste; Ophtalmologiste; Délégation de tâches; Rétinopathie diabétique; Bilan visuel; Rétinographie; Correction optique; Pré-consultation; Décret; Réfraction; Tonométrie; Vision binoculaire; Othoptist; Ophtalmologist; Eye doctor; Delegation