تعویض

در این صفحه تعداد 534 مقاله تخصصی درباره تعویض که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعویض (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; PE; pulmonary embolism; VTE; venous thromboembolism; DVT; deep vein thrombosis; PACY; post-anesthesia care unit; SCD; sequential compression device; TED; thromboembolism deterrent; Pulmonary embolism; Quality improvement; Arthroplasty; Replacement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; Stress; Electrocardiography; Biomarkers; Arthroplasty; Replacement; Knee; Estrés; Electrocardiografía; Biomarcadores; Artroplastia; Reemplazo; Rodilla;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; Stress; Electrocardiography; Biomarkers; Arthroplasty; Replacement; Knee; Estrés; Electrocardiografía; Biomarcadores; Artroplastia; Reemplazo; Rodilla;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; Arthroplasty; Replacement; Hip; Bone screws; Vascular system injuries; Endovascular procedures; Artroplastia de quadril; Parafusos ósseos; Lesões do sistema vascular; Procedimentos endovasculares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; Level IV; Economic/Cost Analysis; Cost; Infection; Revision; Shoulder; Arthroplasty; Replacement; Periprosthetic infection; Complications; Outcomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; Flue gas; Electric power plant; Natural gas hydrate; Exploitation; Energy efficiency; Simulation; Energy return on investment (EROI); Replacement; Carbon dioxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; Level III; Retrospective Cohort Design Using Large Database; Treatment Study; Total; shoulder; replacement; arthroplasty; reverse; transfusion; complications; database;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعویض; Arthroplasty; Replacement; Knee/instrumentation; Patient-specific modeling; Knee prosthesis; Prosthesis design; Artroplastia; Substituição; Joelho/instrumentação; Modelagem personalizada; Prótese do joelho; Desenho de prótese;