موفقیت تولید مثل

در این صفحه تعداد 215 مقاله تخصصی درباره موفقیت تولید مثل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI موفقیت تولید مثل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; Athene noctua; camera trap; diet; farmland bird; food availability; foraging; habitat effects; parental care adjustments; reproductive success;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; Corticosterone; Developmental stress; Glucocorticoids; Pair disruption; Parental investment; Prolactin; Reproductive success;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; ecological stressor; glucocorticoid; reproductive success; reproductive suppression; social rank; social stressor; yellow-bellied marmot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; corticosterone; extrapair paternity; fitness; glucocorticoid; great tit; pair bond; Parus major; reproductive success; stress
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; BC; British Columbia; BCI; body condition index; CBz; chlorinated benzene; CHL; chlordanes; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FT3; free triiodothyronine; FT4; free thyroxine; HCH; hexachlorocyclohexane; OC; organochlorine; OCS; octachlorostyrene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; behaviour; collared lizard; Crotaphytus collaris; mating tactic; microsatellite; multiple paternity; reproductive success; sexual selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; Alouatta pigra; black howler monkey; collective action; cooperation; group defence; kin selection; loud call; mutualism; paternity; reproductive success
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; adult sex ratio; aggression; behavioural plasticity; Etheostoma flabellare; mate competition; mate solicitation; operational sex ratio; parental care; reproductive success; season;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; behavioural plasticity; fitness component; great tit; individual variability; innovation; Parus major; problem solving; reproductive success; string-pulling task;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موفقیت تولید مثل; Testosterone; Reproductive success; Dark-eyed junco; Testosterone implant; Fitness; Extra-pair mating; Hormonal constraint; Female testosterone;