برنامه ریزی مجدد

در این صفحه تعداد 346 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی مجدد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی مجدد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی مجدد; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; Aβ; amyloid-β; AD; Alzheimer disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APOE4; apolipoprotein E4; APP; amyloid precursor protein; ASCL1; achaete-scute family basic helix-loop-helix transcription factor 1; ATP; adenosine trip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی مجدد; miRNAs; Embryonic stem cells; Pluripotency; Reprogramming; Self-renewal; 3′ UTR; 3′-untranslated region; AGOs; Argonaute proteins; BMP; bone morphogenetic protein; CSDC2; cold-shock domain-containing protein C2; DGCR8; DiGeorge syndrome critical regio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی مجدد; AID; activation induced deaminase; BER; base excision repair; CGI; CpG island; DNMT; DNA methyltransferase; EED; embryonic ectoderm development; ERV; endogenous retrovirus; EZH; enhancer of zeste; GV; germinal vesicle; HDAC; histone deacetylase; IAP; intr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی مجدد; Tunneling nanotube; Intercellular transfer; Signal transduction; Immune response; Micro- and nano-particles; Embryogenesis and development; Reprogramming; Apoptosis; Cancer; Neurodegenerative disease; Pathogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی مجدد; AA; ascorbic acid; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BDNF; brain derived neurotropic factor; BMP; bone morphogenetic protein; DNMT; DNA methyltransferase; EB; embryoid body; EBNA1; Epstein-Barr nuclear antigen-1; ERK; extracellular signal-regulated ki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی مجدد; Disease-relevant cell type; high-throughput screening; induced pluripotent stem cells; neural progenitors; neuropharmacology; neuroplasticity; phenotypic assays; reprogramming