آشنایی با موضوع

روش‌شناسی سطح پاسخ (به انگلیسی: Response Surface Methodology) یا به اختصار RSM، مجموعه‌ای از روش‌های ریاضی است که رابطهٔ بین یک یا چند متغیر پاسخ را با چندین متغیر مستقل (مورد مطالعه) تعیین می‌کند. این روش در سال ۱۹۵۱ توسط باکس و ویلسون معرفی شد، تا به امروز نیز از آن به عنوان یکی از ابزارهای طراحی آزمایش استفاده می‌گردد. هر چند بسیاری این روش را به عنوان یک شبه مدل (Metamodel) می‌دانند. مطالعاتی نظیر مطالعهٔ کرمی و همکاران روش سطح پاسخ را به عنوان یک روش قابل قبول در مقایسه با روش‌های سنتی مدل سازی نشان داده است. در علوم مهندسی بسیاری از پدیده‌ها بر مبنای تئوری‌های مربوط به خودشان مدل سازی می‌شوند. این درحالیست که بسیاری از پدیده‌ها به دلیل تعداد زیاد عوامل کنترل کننده، ناشناخته بودن مکانیسم یا پیچیدگی محاسباتی، قابلیت داشتن مدل ریاضی مناسب را ندارند. در چنین مواردی استفاده از روش‌های تجربی مدلسازی کارساز است؛ روش سطح پاسخ به عنوان یکی از روش‌های مدل سازی تجربی مطرح است. روش سطح پاسخ، یکی از رویکردهای بررسی در طراحی آزمایشها و علوم وابسته است. در روش سطح پاسخ سعی می‌شود تا با استفاده از یک طرح آزمایش مناسب، راهی برای تخمین برهمکنش‌ها(Interactions)، اثرات درجه دوم و حتی شکل موضعی سطح پاسخ مورد مطالعه یافته شود. در این میان اهداف خاصی به طور جدی دنبال می‌شوند که از مهمترین‌شان می‌توان به بهبود فرایند با یافتن ورودی‌های بهینه، رفع مشکلات و نقاط ضعف فرایند و پایدارسازی آن اشاره کرد. در اینجا پایدارسازی مفهوم مهمی در آمار کیفیت است که به حداقل کردن اثرات متغیرهای ثانویه یا غیر کنترلی (اغتشاشی) دلالت می‌کند انجام روش سطح پاسخ بدون داشتن اطلاعات در مورد فرایند و متغییرهای مؤثر بر آن، می‌تواند گمراه کننده باشد. متداول‌تر است که قبل از انجام مراحل روش سطح پاسخ، فرایند مورد مطالعه به خوبی بررسی شود و در ابتدا از یک طرح آزمایش غربال برای شناسایی اثر ورودی‌ها بر فرایند مورد مطالعه استفاده گردد.
در این صفحه تعداد 440 مقاله تخصصی درباره روش‌شناسی سطح پاسخ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش‌شناسی سطح پاسخ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Strip foundations; Seismic bearing capacity; First-order reliability method (FORM); Response surface methodology (RSM); Reliability; Genetic algorithm (GA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Korean food waste (KFW); Dilute sulfuric acid fractionation; Liquid-liquid extraction (LLE); Fermentation; Response surface methodology (RSM); Ethanol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Advanced Fenton process (AFP); Landfill leachate; One factor at a time (OFAT); Box-Behnken design model (BBD); Response surface methodology (RSM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Oleochemical wastewater; Submerged bed biofilm reactor (SBBR); Chemical oxygen demand (COD); Box-Behnken design; Response surface methodology (RSM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Lift-up design; Wind comfort; Computational fluid dynamics (CFD); Response surface methodology (RSM); Multi-variable optimization method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Arsenic wastewater; Electrocoagulation; Central composite design (CCD); Response surface methodology (RSM); Silver diethyldithiocarbamate method; Stainless steel electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC); Central composite design; Response Surface Methodology (RSM); Propagation of Error (PoE); Tolerance intervals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Phytase; Immobilization; Nanofiber; Starch and polyacrylamide; Response Surface Methodology (RSM); Glycosylation; in silico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Lime-cement mortar; Electric arc furnace (black) slag; Ladle furnace (white) slag; Fracture energy; Three-point bending test; Response Surface Methodology (RSM); Central Composite Design (CCD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Exergy analysis; Reactive distillation column; Sensitivity analysis; Response surface methodology (RSM); ANOVA study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; EFB; empty fruit bunch; RH; rice husk; RSM; response surface methodology; CEC; cation exchange capacity; ASTM; American society for testing and materials; BET; Brunauer, Emmet and Teller; ANOVA; analysis of variance; A.P.; adequate precision; S.D.; standa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Winery by-products; Tartaric acid recovery; Bio-active compounds; Ion-exchange resin; Response Surface Methodology (RSM); Analysis of variance (ANOVA)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ ; Computational optimization; Computational fluid dynamic (CFD); Response surface methodology (RSM); Wind turbine; Exhaust air recovery systems; Noise pollution;