استرس را محدود کنید

در این صفحه تعداد 295 مقاله تخصصی درباره استرس را محدود کنید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استرس را محدود کنید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; AQE; Akebia quinata Decaisne extract; CREB; cAMP response element-binding protein; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; TrkB; tropomyosin receptor kinase B; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; MEM; minimum essential medium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; Traditional Chinese medicine; KangBingDu (KBD); Restraint stress; Influenza virus; Susceptibility; KBD; KangBingDu oral liquid; NP; nucleoprotein; NF-κB; nuclear factor-kappa B; IL-1β; interleukin-1β; TNF-α; tumor necrosis factor α; IFITM3; interfero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; ANOVA; analysis of variance; AP; anteroposterior; BSA; bovine serum albumin; CNS; central nervous system; EPM; elevated plus maze; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; IHC; immunohistochemistry; IL; infralimbic; MPFC; medial prefrontal cortex; NF-κB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; AA; average-anxiety responder; ANOVAs; analyses of variance; Arc; arcuate nucleus; AUD; alcohol use disorders; BLA; basolateral amygdala nucleus; CEA; central amygdala nucleus; EPM; elevated plus maze; Fos-ir; FOS immunoreactivity; HA; high-anxiety respon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; ANOVA; analysis of variance; BA; basal nucleus of the amygdala; BLA; basolateral area of the amygdala; EPSP; excitatory postsynaptic potential; LAT; lateral nucleus of the amygdala; P; postnatal day; amygdala; restraint stress; Golgi; morphology; spine; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; Prelimbic cortex; Opioid receptors; Autonomic; Restraint stress; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; analysis of variance; HR; heart rate; MAP; mean arterial pressure; MPFC; medial prefrontal cortex; PAP; pulsatile arterial pressure; PL; prelimbi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; Ziggurat task; Exploration; Motor behavior; Corticosterone; Restraint stress; Novelty-seeking; Open field; Environment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; Polygonum aviculare L.; Mibyeong; Fatigue; Stress; Restraint stress; PAE; Polygonum aviculare L. extract; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; MEM; minimum essential medium; FBS; fetal bovine serum; KIOM; Korea Institute of Orie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استرس را محدود کنید; Axud1; Axin1 up-regulated 1; RS; restraint stress; NE; norepinephrine; Cc3; Cleaved caspase-3; Csrnp1; cysteine-serine-rich nuclear protein 1; EDTA; ethylene diamine tetraacetic acid; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; PMSF; phenyl methane sulfonyl