دمای اتاق مایع یونی

در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره دمای اتاق مایع یونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای اتاق مایع یونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایع یونی; 2-D; bi-dimensional; 3-D; three-dimensional; 3NCP; N-benzyl-3-carboxylpyridinium chloride; BOD; bilirubin oxidase; CAD; computer aided design; CB; carbon black; CDF; computational fluid dynamics; CNT; carbon nanotube; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایع یونی; ACN; acetonitrile; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2′-azobis-isobutyronitrile; APS; ammonium persulfate; AM; acrylamide; AML; amlodipine; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BMA; butyl methacrylate; Boc; tert-butoxycarbonyl; Boc-Trp; tert-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایع یونی; BZD; benzodiazepine; IL; ionic liquid; ILA; butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; ILB; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; ILC; 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; ILD; 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluoroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایع یونی; Vanadium pentoxide; Room temperature ionic liquid; Solid permeable interface layer; Atomic layer deposition; X-ray photoelectron spectroscopy; Time-of-flight secondary ion mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایع یونی; AM; Air mass; CNFs; Carbon nanofibers; CNTs; Carbon nanotubes; CH3NH3PbI3; Methylammonium lead iodide; CR; Congo red; DCM; Dichloromethane; Di water; Distilled water; DMF; Dimethylformamide; DSC; Differential scanning calorimetry; DSSCs; Dye sensitized so
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایع یونی; Copper(II); Room temperature ionic liquid; p-tert-butyl-calix[4]arene; Liquid-liquid extraction; Flame atomic absorption spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایع یونی; Electrodeposition; Electrocatalytic ethanol oxidation; Macroporous electrode; Polystyrene template; Room temperature ionic liquid