ریشه

در این صفحه تعداد 268 مقاله تخصصی درباره ریشه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ریشه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; BR; breaker; DAA; days after anthesis; DAO; DIOXYGENASE FOR AUXIN OXIDATION; FB; flower bud; Fl; flower; GH3; GRETCHEN HAGEN 3; GUS; β-glucuronidase; HPLC/MS/MS; high performance liquid chromatography coupled with a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; Rice; Root; Salinity; Reactive oxygen species; NADPH oxidase; Proline; DAB; 3,3-Diaminobenzidine; NBT; Nitro blue tetrazolium; H2DCFDA; 2′ 7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate; DHAR; Dehydroascorbate reductase; MDHAR; Monodehydroascorbate reductase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; ΔΨ; water potential difference; T; leaf transpiration; E0; transpiration into gas exchange chamber; E; E0 on root length basis; ΨSoil; soil water potential; ΨLeaf; leaf water potential; ΨRoot xylem; root xylem water potential; gs; stomatal conductanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; AMSR-E; Advanced Microwave Scanning Radiometer as part of NASA's Earth Observation System; DE; Differential Evolution optimization algorithm; EnKF; Ensemble Kalman Filter; ET; evapotranspiration (mm day−1, mm year−1); MH; Metropolis Hastings algorit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; LC, liquid chromatography; MS, mass spectrometry; ROS, reactive oxygen species; SOD, superoxide dismutase; RuBisCO, ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenaseProteomics; Soybean; Root; Drought; Recovery
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; ABA; abscisic acid; SnRK2; SNF-related protein kinase 2; DREB; dehydration-responsive element-binding; ROS; reactive oxygen species; 2DE; two dimensional gel electrophoresis; WT; wild type; IPG; immobilized pH gradient; GDP; Guanosine diphosphate; MALDI-T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; LC, liquid chromatography; MS, mass spectrometry; qRT-PCR, quantitative reverse transcription polymerase chain reaction; AgNPs, silver nanoparticlesSoybean; Silver nanoparticle; Flooding; Root; Cotyledon; Gel-free proteomics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; primary; 17B20; secondary; 14L30; 14M15; 17B08; 17B22; Semisimple Lie algebra; Cartan subalgebra; Root; Root system; Borel subalgebra; Pair of Lie algebras; Kostant pair; Normalizer; Self-normalizing subalgebra; Nilpotent element; Distinguished nilpotent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه; Al2O3; aluminum oxide; Ag; silver; ZnO; zinc oxide; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; qRT-PCR; quantitative reverse transcription polymerase chain reaction; Soybean; Flooding stress; Root; Proteomics; Aluminum oxide nanoparticles;