ریشه کن کردن

در این صفحه تعداد 121 مقاله تخصصی درباره ریشه کن کردن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ریشه کن کردن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه کن کردن; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; BmNPV; Bombyx mori nucleopolyhedrovirus; BAP; 6-Benzyl aminopurine; cm; centimeter; IAA; Indole-3-Acetic Acid; IBA; Indole-3-Butyric Acid; ISSR; inter simple sequence repeats; Kn; Kinetin; NAA; Naphthalene Acetic Aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه کن کردن; GA3; gibberellic acid; IBA; indole-3-butyric acid; MS; Murashige and Skoog; NAA; 1-naphthaleneacetic acid; PPFD; photosynthetic photon flux density; TDZ; thidiazuron; Micropropagation; Germination; Rooting; Gibberellins; Auxins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه کن کردن; AMF; arbuscular mycorrhizal fungi; ANOVA; analysis of variance; BAP; 6-benzylaminopurine; GA3; gibberellic acid; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butytric acid; LSD; least significant difference; MS; Murashige and Skoog; NAA; 1-naphthaleneacetic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه کن کردن; IAA; indole-3-acetic acid; IBA; indole-3-butyric acid; BA; 6-benzylaminopurine; MS; Murashige and Skoog basal medium; NAA; α-naphthalene acetic acid; PETG; polyethylene terephthalate glycol; TDZ; thidiazuron; Arachis; Auxin; In vitro; Peanut; Rooting; Ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه کن کردن; Antioxidant; Asparagaceae; Auxins; Cytokinin homeostasis; Conservation; Rooting; BA; N6-benzyladenine; BAR; N6-benzyladenine-9-riboside; BA9G; N6-benzyladenine-9-glucoside; BAR5′MP; N6-benzyladenine-9-riboside-5′-monophosphate; CCE; cyanidin chloride
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه کن کردن; Cold storage; Dianthus caryophyllus; Auxin influx carrier; Polar auxin transport; Rooting; DcAUX1; Dianthus caryophyllus AUX1 gene; IAA; Indole-3-acetic acid; NPA; 1-N-naphthylphtalamic acid; PAT; Polar auxin transport;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریشه کن کردن; BAP, 6-benzylaminopurine; NAA, α-naphthaleneacetic acid; MSD4X2, MS medium supplemented with 1 mg/l BAP and 0.1 mg/l NAA; MSO, MS medium without plant growth regulatorsGelling agents; Isubgol; Mass propagation; Plantlet regeneration; Rooting