دیود الکترود چرخانده شده

در این صفحه تعداد 170 مقاله تخصصی درباره دیود الکترود چرخانده شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیود الکترود چرخانده شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; ATRP equilibrium constant; RX activation kinetics; Rotating disk electrode; Halidophilicity constant; ATRP enthalpy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; HER; hydrogen evolution reaction; OER; oxygen evolution reaction; ORR; oxygen reduction reaction; CO2RR; carbon dioxide reduction; EOR; alcohol oxidation reaction; CV; cyclic voltammetry; LSV; linear sweep voltammetry; CPE; constant potential electrolysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; Rough palladium electrode; Kinetics of hydrogen evolution in acid solution; Electrochemical impedance spectroscopy; Rotating disk electrode; Electrocatalysis of hydrogen evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; Ag:AgCl; silver:silver-chloride; DC; direct current; PDMS; polydimethylsiloxane; PMMA; poly(methyl methacrylate); RDE; rotating disk electrode; Na2EDTA; di-sodium-ethylenediaminetetraacetic acid; PBS; phosphate buffered saline; MTT; thiazol-blue-tetrazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; Electrochemical oxidation; Sulfur dioxide; Nitrogen-doped graphite; Electrocatalyst; Rotating disk electrode
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; Oxygen reduction reaction; Flame synthesis; PEM fuel cell; Rotating disk electrode; Electrode stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; Non-precious metal catalyst (NPMC); Oxygen reduction reaction (ORR); Fuel cells; Melamine formaldehyderesin; Co2O3@MF-C; NPMC; non-precious metal catalyst; ORR; Oxygen reduction reaction; RDE; rotating disk electrode; PMGs; precious metal catalysts; M-N-C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; WC; tungsten carbide; ORR; Oxygen reduction reaction; PEMFCs; proton exchange membrane fuel cells; NPMCs; non precious metal catalysts; CA; Carbon aerogels; OA; organic aerogel; RDE; rotating disk electrode; RHE; reversible hydrogen electrode; LSV; Linear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیود الکترود چرخانده شده; Alloys; Debye-Scherrer powder method; Electrochemical techniques; Oxidation; EG; ethylene glycol; RDE; rotating disk electrode; MOR; methanol oxidation reaction; NHE; normal hydrogen electrode; EAS; electrochemical surface area;