جمعیت روستایی

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره جمعیت روستایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جمعیت روستایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Rural population; Vision disorders; Health services; Social determinants; Población rural; Salud visual; Servicios de salud; Determinantes sociales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Dentist; population; rural population; population density; rural spatial distribution; educational status; socioeconomic factor; RUCA; Rural-Urban Commuting Area; ZINB; Zero-inflated negative binomial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; SSA; sub-Saharan Africa; IMR; incidence-to-mortality ratio; HPV; human papillomavirus; LMIC; low-and middle-income countries; IARC; International Agency for Research on Cancer; DHS; USAID's Demographic and Health Survey; GDP; gross domestic product; Ute
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; IMV; invasive mechanical ventilation; CKD; chronic kidney disease; ABG; arterial blood gas; CAD; coronary artery disease; AKI; acute kidney injury; KFT; kidney function test; WBC; white blood cell; Mechanical ventilation; Respiratory insufficiency; Outcom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Breast neoplasms; Early detection of cancer; Healthcare disparities; Rural health; Rural health services; Rural population; Scotland; Australia; Health services; Health services accessibility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Human papillomavirus (HPV); Papillomavirus vaccines; Women; Socioeconomic factors; Rural population; Educational status; ColombiaVirus del papiloma humano (VPH); Vacunas contra el papilomavirus; Mujeres; Factores socioeconómicos; Población rural; Escolari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Africa; Brain; Computed tomography; Epidemiology; Radiography; Rural population; Tanzania; Traumatic brain injuryAKH, Aga Khan Hospital; CCT, Cranial computed tomography; CT, Computed tomography; HLH, Haydom Lutheran Hospital; MRI, Magnetic resonance imag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Disability; Neighborhoods; Socioeconomic status; Urban population; Rural population; Handicap; Voisinage; Statut économique; Population urbaine; Population rurale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Napping duration; Night sleep duration; Type 2 diabetes mellitus; Rural population; ADA; American Diabetes Association; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CIs; confidence intervals; FPG; fasting plasma glucose; h; hours; IPAQ; international physica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; T2DM; type 2 diabetes mellitus; SNPs; single nucleotide polymorphisms; 25(OH) D3; 25-hydroxy-vitamin D3; CYP2R1; cytochrome P450 family 2, subfamily R, peptide 1; ELISA; enzyme-linked immuno sorbent assay; GMDR; generalized multifactor dimensionality redu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمعیت روستایی; Consumo de bebidas alcohólicas; Binge drinking; Adolescente; Factores asociados; Población rural; Población urbanaAlcohol drinking; Binge drinking; Adolescent; Associated factors; Rural population; Urban population