آشنایی با موضوع

در این روش پراش الاستیک پرتو ایکس پس از برخورد به ماده در زوایای کوچک (در حدود ۰. ۱ تا ۱۰ آنگستروم) بررسی می شود. از این روش برای تشخیص ساختار پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک استفاده می گردد. عدم نیاز به تبلور مولکول (یا همان کریستال) و امکان بررسی ساختار دینامیک مولکول در محیط آبی از مزایای این روش نسبت به روش کریستالوگرافی می باشد. در مقابل روش WAXD روش SAXS نه تنها در مورد مواد بلوری به کار می رود بلکه شامل آنالیز های مواد آمورف و یا مولکول های پلیمری هم می شود. توزیع شدت اشعه ی ایکس پراکنده شده با زاویه ی کم برای هر ذره وجود دارد که یعنی منطقه ای است که دانسیته ی الکترونی از محیط اطرافش متفاوت است. از این روش برای ارزیابی اندازه و توزیع حفرات در مواد جامد، ناهمگنی های موضعی در مواد آمورف و نیز ذارت کلوئیدی و کلوخه های ذرات استفاده می شود. آنالیز داده های SAXS گاهی اوقات در ارزیابی نظم بلند دامنه یا فاصله ی بین ذره ای در مجموعه ای از مولکول های پلیمری با به کاربردن بعضی مدل های ساختاری، کمک می کند. و به طور خاص از SAXS جهت ارزیابی اندازه ذره و توزیع آن استفاده می شود. ‌ و به عنوان نمونه منحنی های پراکندگی تئوری از یک ذره ی کروی در نمودار زیر معرفی شده است (در طول موج اشعه ی ایکس پانزده صدم نانومتر) و در واقع از روش SAXS جهت مشخصه یابی های ساختاری از مواد جامد و سیال در مقیاس نانومتری استفاده می شود. در آزمایشات SAXS نمونه با یک اشعه ی ایکس با طول مشخص طبق شکل زیر تحت تابش قرار می گیرد. که شماتیک این فرآیند آنالیز در تصویر زیر و نیز در انتهای بحث ارائه می گردد. وقتی محیطی غیر همگن، به عنوان مثال پروتئین در آب، تحت تابش قرار می گیرد، اطلاعات ساختاری درباره ی ذرات پراکنده کننده از توزیع شدت اشعه ی پراکنده شده در زوایای پراکندگی بسیار کوچک بدست می آید. بوسیله ی روش SAXS هم می توان سیستم های با توزیع اندازه ی باریک (Monodispersed) و هم سیستم های با توزیع های مختلف از اندازه را مطالعه کرد. در مورد سیستم های با توزیع اندازه ی باریک (Monodisperse) می توان اندازه، شکل،و ساختار داخلی ذرات را تعیین نمود. برای سیستم های با توزیع اندازه ی عریض (Polydispersed) با فرض هم شکل بودن همه ی ذرات یک توزیع اندازه قابل محاسبه است. از SAXS جهت بررسی جزئیات ساختاری در محدوده ی اندازه ی نیم تا 5 نانومتر در مواد زیر استفاده می شود: 1- نانوپودر های به صورت سوسپانسیون 2- مواد در علوم زیستی و بیوتکنولوژی (پروتئین ها، ویروس ها، کمپلکس های DNA) 3- الیاف و فیلم های پلیمری 4- سطح بر حجم کاتالیست 5- میکروامولسیون ها 6- مایعات بلوری. SAXS اطلاعات زیر را فراهم می کند: 1- فاصله ی تکرار لایه ها(در مواد با ساختار لایه ای) 2- شعاع ژیراسیون 3- شکل و اندازه ی ذره 4- ساختار در مقیاس یزرگ و نظم های بلند دامنه. نکته ی جالب در این است که چون اشعه ی ایکس علاوه بر حفرات باز حفرات بسته و ایزوله را نیز آنالیز می کند، اندازه گیری تخلخل مواد با نفوذپذیری ضعیف هم از جمله کاربردهای SAXS به حساب می آید. البته وقتی SAXS جهت مواد نانومتخلخل به کار رود دقت کمی پایینی خواهد داشت. طبق شکل زیر می بینیم که با کاهش زاویه ی اندازه گیری روش SAXS مطرح می شود.
در این صفحه تعداد 374 مقاله تخصصی درباره پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; BoNT; botulinum neurotoxin; TC; toxin complex; NTNHA; nontoxic nonhemagglutinin; HA; hemagglutinin; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; SAXS; small-angle X-ray scattering; QCM; quartz crystal microbalance; DAM; dummy atom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Dmaxapp; apparent maximum dimension; Rgapp; apparent radius of gyration; EMS; electromagnetically spinning; IFT; indirect Fourier transformation; p(r); pair-distance distribution function; q.s.; quantity sufficient; SAXS; small-angle X-ray scattering; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Apatite; Latent ion tracks; Ion track thermal annealing; SAXS; Fission track thermochronology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Cubosomes; Phytantriol; Palmitoyl peptides; SAXS; In vitro release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; DSC; differential scanning calorimetry; FA; fatty acid; HMF; high-melting fraction; LMF; low-melting fraction; PE; phytosterol ester; PO; palm oil; SAXS; small angle X-ray scattering; TAG; triglyceride; Toffset; melting offset temperature; Tonset; crystal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Alginate; RGD; SAXS; Rheology; Peptides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Modified dextrans; Host-guest interaction; Cyclodextrin polymers; SAXS; Nanoassemblies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; AFM; Colloidal properties; Humic acid fractionation; IR spectroscopy; Solid-state NMR; Surface tension; SAXS; TGA; Zeta potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Diffuse-boundary; APD aerogels; Silylation; SAXS; Nitrogen adsorption
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Curcumin; Rheology; SAXS; Brij 97/NaDC mixture; Lyotropic liquid crystal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Vitamin B2; Corneal collagen cross-linking; Keratoconus; Drug delivery; SAXS; DSC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Sulfated polysaccharide; Red microalgae; Antibacterial activity; SAXS; Biopolymer; Rheology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Colloids; Gel; SAXS; Salt effect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Sulfmyoglobin (SMb); Myoglobin (Mb); Hemoglobin I (HbI); Hydrogen sulfide (H2S); SAXS; WAXS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; NH3; ammonia solution; NO3; nitrates solution; YAG nanopowders; Microemulsion; SAXS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Poly(ethylene terephthalate); SAXS; Lamellar structure; Fibrils; Annealing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Dentin caries models; Demineralization kinetics; AFM-nanoindenation; MicroXCT; TEM; SAXS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; ME, microemulsion; NMR, nuclear magnetic resonance; SAXS, small angle X-ray scattering; Hex, fluorosurfactant HexaforTM670; Sin, fluorosurfactant Chemguard S-550-100Microemulsion characterization; SAXS; NMR; Skin permeation studies; Electrical conductivit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Microemulsions; Dynamic light scattering; Intensity correlation function; Relaxation rate distribution; SAXS; Worm-like micelles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Mesoporous silica; Core–shell composites; Ibuprofen; Controlled release; SAXS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Fullerene; Toxicity; POPC; Bilayer structure; Membrane undulations; SAXS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; nuclear receptor; transcription factor; allostery; X-ray crystallography; SAXS; electron microscopy; BRET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Ethylene/4-methyl-1-pentene copolymer; Compositional heterogeneity; Melting behavior; SAXS; Successive self-nucleation annealing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Amphiphilic block copolymer; Self-assembly; Micellar nanochannels; Water based gel electrolytes; Dye solar cell; SANS; SAXS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Organic acid; Partition; Microemulsion; Liquid crystalline; Triacylglycerol; SAXS; Rheology.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Ultrafiltration; Ultrasound; Fouling layer; SAXS; Laponite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Cationic lipids; Pyridinium-based lipids; Shape parameter; SAXS; Lipoplex formulation; DNA transfer; Gene therapy.AI, amphipathic index; a0, lipid head group area; β-gal, β-galactosidase; Chol, cholesterol; CHO-K1, Chinese hamster ovarian (K1) cells; CR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; Ultrafiltration; Ultrasound; Fouling control; SAXS; Casein micelles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک، پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک; O/w microemulsions; Squalene; Gallic acid; EPR; DLS; SAXS;