روسری

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره روسری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روسری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روسری; WHO; World Health Organisation; TBSA; Total body surface area; NIKS; Near-diploid Immortalised Keratinocyte S; NPWT; Negative pressure wound therapy; NPWTi; Negative pressure wound therapy instillation; NPWTci; Negative pressure wound therapy continuous i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روسری; CNS; central nervous system; ECM; extracellular matrix; TBI; traumatic brain injuries; PDGFRα; platelet-derived growth factor receptor-alpha; PDGFRβ; platelet-derived growth factor receptor-beta; GLAST; glutamate aspartate transporter; MCAO; middle cere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روسری; Penfigoide ocular cicatricial; Inmunofluorescencia directa; Conjuntiva; Biopsia; Cicatrización; Ocular cicatricial pemphigoid; Direct immunofluorescence; Conjunctiva; Biopsy; Scarring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روسری; Al(OH)3; aluminium hydroxide; DTH; delayed-type hypersensitivity; ELISA; enzime-linked immunosorbent assay; GM-CSF; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; HBSS; Hank's balanced salt solution; IFN; interferon; IL; interleukin; i.p.; intraperit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روسری; αSMA; alpha-smooth muscle actin; ECM; extracellular matrix; HO-1; heme oxygenase-1; HSP; heat shock protein; NAC; N-acetyl cysteine; ROS; reactive oxygen species; TGF-β1; transforming growth factor β1; Fibroblasts; Myofibroblasts; Scarring; Curcumin; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روسری; Cicatrisation; Injection intralésionnelle de corticoïde; Lambeau de transposition; Cicatrice hypertrophique; Complication; Chirurgie dermatologique; Pincushioning; Trap-door deformity; Wound healing; Corticosteroid injection; Transposition flap; Scarrin