الکترود چاپ شده روی صفحه

در این صفحه تعداد 205 مقاله تخصصی درباره الکترود چاپ شده روی صفحه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود چاپ شده روی صفحه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Forensics; On-site analysis; Point-of-care testing; Crime scene investigation; Drugs of abuse; Explosives; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticles; 4A2NP; 4-amino-2-nitrophenol; BDD; boron-doped diamond; BIA-SPE; batch injection analysis for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Titanium phosphate nanoparticles; Copper nanoparticles; Glucose; Electrocatalysis; Screen-printed electrodes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Voltammetric electronic tongue; Screen-printed electrodes; Modified electrodes; Metal determination; Stripping voltammetry; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Paper-based electroanalytical platform; Wax-printing; Screen-printed electrodes; Reagentless; Phosphate; User-friendly method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Screen-printed electrodes; Nanomaterials; Enzymatic biosensors; Paper-based electrochemical sensors; Immunosensors; DNA-based sensors; Clinical analysisAb2, antibody; AFP, α–fetoprotein; AGA, anti-gliadin antibodies; AgNPs, silver nanoparticles; ALP, alka
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Plastic antibody; Molecularly imprinted polymer; Electropolymerization; Bacterial surface proteins; Staphylococcus aureus; Screen-printed electrodes; Disposable device;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Disposable electrodes; Screen-printed electrodes; Electrochemical applications; Pharmaceutical analysis; Pharmaceutical residues;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Screen-printed electrodes; Nanoparticles; Electrochemical detection; Amperometry; Voltammetry; Potentiometry; Impedimetry; AChE; actetylcholinesterase; AdSV; adsorptive stripping voltammetry; ALP; alkaline phosphatase; ASV; anodic stripping voltammetry; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Graphene oxide nanoribbons; reduced graphene nanoribbons; multiwalled carbon nanotubes; electrochemical sensor; screen-printed electrodes; uric acid; ascorbic acid and levodopa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود چاپ شده روی صفحه; Electrochemiluminescent quantum dots; Co-reactant; Electrochemical impedance spectroscopy; Electrostatic self-assembly; Screen-printed electrodes; Photodiode detector;