آشنایی با موضوع

میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی نوعی میکروسکوپ پروبی روبشی پیشرفته و دقیق بر پایه اصول الکتروشیمیایی بوده که تنوع اطلاعات بدست آمده از آن به ماهیت سوزن و برهم کنش سوزن با زیرپایه وابسته است. این میکروسکوپ ابزاری قدرتمند برای مطالعه ساختارها و فرآیندها در سیستم های میکرومتری و زیر میکرومتری است که می تواند انتقال الکترون، یون، مولکول ها و سایر واکنش ها را در فصل مشترک جامد - مایع، مایع - مایع و مایع - هوا بررسی نماید. گستردگی روش SECM،مطالعه فرآیندها نظیر خوردگی فلز و فرایند جذب در سوخت و ساز تک سلول های زنده را امکان پذیر می سازد. میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی برای مطالعات خوردگی فلزات در محیط های محلول با حساسیت بالا بکار می رود. این میکروسکوپ، جریان داخل یک الکترود فوق العاده ریز با شعاعی از چند نانومتر تا 25 میکرون را در صورتی که این الکترود در داخل محلول و در نزدیکی زمینه قرار دارد، اندازه می گیرد. با استفاده از این تکنیک می توان واکنش سطوح در مقیاس میکروسکوپی مواد را اسکن کرد. اختراع میکروسکوپ تونل زنی روبشی در اوایل سال 1980 تقریبا همزمان با معرفی اولترامیکروالکترود انجام شد. پس از آن و با معرفی مفهوم بازخورد، ساخت میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در هوا انجام و استفاده از آن امکان پذیر شد. این میکروسکوپ توانایی مطالعه ساختارها و فرآیندها در سیستم های میکرومتری و زیرمیکرومتری را داشته و امکان بررسی انتقال الکترون، یون، مولکول ها و سایر واکنش ها را در فصل مشترک جامد- مایع، مایع- مایع و مایع-هوا میسر می کند. همچنین بررسی گسترده انواع فرآیندها، نظیر خوردگی فلز، فرایند جذب در سوخت وساز تک سلول های زنده با این روش امکان پذیر است. روش SECM با استفاده از اصول الکتروشیمیایی دقیق و پیشرفته، قابلیت اندازه گیری های کمی ( به عنوان مثال، آزمایش های سینتیکی) را داشته و نسبت به سایر روش های میکروسکوپی پروبی روبشی از نظر کاربرد متفاوت است.
در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Redox-active molecule-based ionic liquid; Conducting layer; Electrochemical grafting; Click chemistry; Scanning electrochemical microscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Polypyrrole; Graphene oxide; Hybrid material; Membrane; Scanning electrochemical microscopy; Electrochemical impedance spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Titanium copper; Biomedical alloys; Electrochemical behaviour; Wear; Scanning electrochemical microscopy; Tribocorrosion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Organic coatings; Corrosion; Scanning electrochemical microscopy; Scanning vibrating electrode technique; Scanning reference electrode technique; Local electrochemical impedance spectroscopy; Scanning kelvin probe; Scanning ion-selective electrode techniq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Ti alloys; corrosion resistance; passive layers; potentiodynamic polarization; scanning electrochemical microscopy; biomaterials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Single-Entity Electrochemistry; Electroanalysis; Nanosensor; Scanning Electrochemical Microscopy; Nanofabrication; Nanoparticles; Nanopipette; Scanning Ion Conductance Microscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Graphite; Lithium-ion batteries; Scanning electrochemical microscopy; Solid electrolyte interphase; Vinylene carbonate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Li–air battery; Oxygen reduction reaction; Lithium peroxide; Gas diffusion electrode; Scanning electrochemical microscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Self assembled monolayer (SAM); Azurin; Electron transfer kinetic; Scanning electrochemical microscopy; Fast scan CV; Bimolecular electron transfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Magnesium alloy; Corrosion; Scanning electrochemical microscopy; Substrate-generation/tip-collection; Hydrogen detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Scanning Electrochemical Microscopy; AC-SECM; Adsorbate intermediate; Competitive adsorption; Electrochemical impedance spectroscopy.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Biomolecule interaction; Biomolecule microarray; Chemoselective patterning; Diagnostics; Electrochemical droplet cell; Electrochemical patterning; Immobilization; Pharmaceutical screening; Reagentless patterning; Scanning electrochemical microscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Electrochemical simulation; Finite element method; Far-field boundary condition; Microelectrode; Scanning Electrochemical Microscopy; Infinite element
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; 304 Stainless steel; Pitting corrosion; Polarization; Scanning electrochemical microscopy; Scanning vibrating electrode technique; Chloride ions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی; Double-stranded DNA; Voltammetry of microparticles; Scorpiand azamacrocycles; Scanning electrochemical microscopy; Scanning tunneling microscopy; Oxygen reactive species