آشنایی با موضوع

متابولیت ‌های ثانویه ترکیبات آلی هستند که مستقیماً در مراحل رشد و نمو یا تولید مثل یک ارگانیسم زنده شرکت نمی‌کنند. بر خلاف متابولیتهای اولیه، غیبت متابولیتهای ثانویه به مرگ فوری یاخته منجر نمی‌شود، اما ممکن است در دراز مدت سبب اختلال در بقای موجود زنده، باروری یا ویژگیهای ظاهری آن گردد یا ممکن است هیچ تغییر مشهودی را سبب نشود. متابولیت های ثانویه اغلب به یک گروه کوچک از گونه‌های درون یک گونه تکاملی منحصر می‌شوند. این ترکیبات غالباً نقش مهمی را در سیستم دفاعی گیاهان در مقابل گیاه‌خواری و دیگر سیستم های دفاعی بین گونه‌ها بازی می‌کنند. انسان از متابولیتهای ثانویه به عنوان دارو، طعم دهنده‌های غذایی و مواد مخدر استفاده می‌کند. متابولیت های ثانویه از بیوسنتز متابولیت های اولیه به دست می آیند و به عنوان ترکیبات فرعی و انتهایی متابولیسم اولیه در نظر گرفته می شوند. همچنین این ترکیبات در فرآیندهای متابولیسمی وارد نمی شوند. مهمترین متابولیت های ثانویه آلکالوئیدها، فنولیکها، روغنهای ضروری، استروئیدها، لیگنین ها، تانن ها، فلاوونوئیدها می باشند. متابولیتهای ثانویه عمدتاً در گونه ها و خانوادههای خاصی از سلسله گیاهان تولید می شوند. این ترکیبات به مقدار کمی در سلول ذخیره شده و عمدتاً در سلولهای تخصصی و در مرحله خاصی از چرخه زندگی گیاه تولید می شوند و همین امر استخراج و تلخیص آنها را در مقایسه با متابولیت های اولیه که در تمام سلول ها تولید می شوند، دشوار میکند. سلول های گیاهی مقادیر متنوعی از این فرآورده ها را تولید می کنند. بسیاری از این ترکیبات سمی هستند و اغلب در وزیکولهای خاص یا واکوئول ها ذخیره می شوند. این نوع ذخیره سازی از یک طرف نوعی سمیت زدایی برای گیاه است واز طرف دیگر نوعی مخزن ذخیره برای موادی نظیر مولکولهای غنی از نیتروژن است. اگر چه متابولیت های ثانویه گیاهی بسیار رایج هستند، اما هر گیاهی قادر به تولید هر نوع ترکیب ثانویه ای نیست و برخی ترکیبات نیز تنها منحصر و محدود به گونه خاصی هستند. اهمیت متابولیت های ثانویه برای گیاهان از ماهیتی اکولوژیک برخوردار است واین ترکیبات نیز دارای کارکردهای متنوعی اند که از آن جمله می توان به عملکرد دفاعی در برابر صیادان، انگلها و عوامل بیماریزا، فیتو الکسین ها(سموم گیاهی) در هنگام ابتلاء به قارچ جهت جلوگیری از گسترش میسلیوم قارچ در گیاه، رقابت های بین گونه ای، یا تسهیل فرآیندهای تولید مثلی (مثل تولید بوهای جاذب و یا مواد رنگی) ویا ایجاد ارتباط با گرده افشان ها اشاره کرد. برخی از ترکیبات ثانویه در گیاهان دارای عملکردsignalling هستند که در این میان هورمونهای گیاهی جایگاه ویژه ای دارند. متابولیت های ثانویه به صورت خالص و با نسبت های مشخص در پزشکی استفاده می شوند. البته در کنار خالص سازی مواد موثره گیاهان دارویی، آنها بدون تغییر نیز در سامانه های مختلف تهیه دارو استفاده می شوند. در کنار متابولیت های ثانویه، تعدادی از متابولیت های اولیه نیز اثرات فیزیولوژیکی قوی دارند. اکثر این ترکیبات پروتئینی بوده و عملکردهای مختلفی دارند. هورمون ها و زهر مارها مثال هایی از پروتئین های با اثرات فیزیولوژیکی قوی هستند. آنتیبیوتیک ها، واکسن ها و تعدادی از پلیساکاریدها که نقش هورمونی دارند، از جمله متابولیت های اولیه با اثر فیزیولوژیکی قابل ملاحظه می باشند. مسیرهای تولید متابولیتهای ثانویه اسکلت کربنی متابولیتهای ثانویه از کربوهیدرات ها تامین شده و طی فرآیند فتوسنتز ایجاد می شود. متابولیت های اولیه دیگری که در تولید متابولیت های ثانویه نقش دارند، اسیدهای آمینه می باشند. استیل کوآنزیم و اسید مِوالونیک نیز نقش مهمی در تولید انواع ترپنوئیدها دارند. مسیر اسید شیکیمیک نیز در تولید لیگنین ها و ایندول آلکالوئیدها نقش آفرینی می کند.
در این صفحه تعداد 558 مقاله تخصصی درباره متابولیت های ثانویه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده متابولیت های ثانویه
مقالات ISI متابولیت های ثانویه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; COD; chemical oxygen demand; EC; Eucalyptus camaldulensis; EO; Eucalyptus occidentalis; GAE; gallic acid equivalents; HRMS; high resolution mass spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; LMA; leaf mass per area; MS2; tandem mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; Arctic; Ectomycorrhiza; Host diversity; Morphological and physiological adaptation; Phenotypic and genotypic plasticity; Saprotrophic; Secondary metabolites; Stress tolerance; Tropical lowland rainforest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; Solanaceae; Agricultural residues; Biomass utilization; Non-destructive sensor; Abiotic stress; ANTH_RG; anthocyanin index excited with red and green light; BER; blossom end rot; BFRR_UV; blue-to-far-red fluorescence ratio excited with UV; DAT; days after
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; Acylation; Grapevine (Vitis vinifera L.); Phenolic compounds; Serine carboxypeptidase; Secondary metabolites; ECG; Epicatechin 3-O-gallate; GAT; Glucose acyltransferase; HCT; Hydroxycinnamoyl tartrates; SCP; Serine carboxypeptidase; SCPL-AT; Serine carbox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; Coffea arabica; Green seed residue; Agroindustrial residue; Antioxidant; Secondary metabolites; 5-CQA; 5-caffeoylquinic acid; AAPH; 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride; ABTS+; diammonium salt of 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; Callus culture; Light quality; Rhodiola imbricata; Secondary metabolites; Salidroside; Antioxidant activity; AAC; Ascorbic acid content; ANOVA; Analysis of variance; BAP; 6- Benzylaminopurine; CHA; Chlorogenic acid; DFRSA; DPPH free radical scavenging act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; Chinese medicine; formulation; medicinal resource; quality administration; quality marker; quality standard; quantitative analysis; secondary metabolites;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; ADF; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; CAS; Chemical Abstracts Service number; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; ECM; energy corrected milk; MW; molecular weight; NDF; neutral detergent fiber express
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیت های ثانویه; Lyngbya; Secondary metabolites; Feeding deterrents; Generalist and specialist herbivorous grazers; Opisthobranch molluscs