نقشه خودسازمانده

در این صفحه تعداد 455 مقاله تخصصی درباره نقشه خودسازمانده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نقشه خودسازمانده
مقالات ISI نقشه خودسازمانده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقشه خودسازمانده; Diabetes; Diabetic peripheral neuropathy; Microarray; Gene expression analysis; Self-organizing map; Inflammation; Immune system; Mouse models; db/db;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقشه خودسازمانده; Condition monitoring; Fault diagnosis; Discrete hidden Markov model; Diversified gradient descent method; Bayesian model selection; Self-organizing map;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقشه خودسازمانده; Multivariate process control; Control chart; Self-organizing map; Time-varying process; Data mining; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقشه خودسازمانده; ToxCast; Food additive; Food contact substance; Pesticide; High-throughput screening; CASRN; chemical abstract services registration number; EAFUS; Everything Added to Food in the US; EPA; US Environmental Protection Agency; ER; estrogen receptor; FDA; US
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقشه خودسازمانده; Skeleton joints; 3D action feature representation; Self-organizing map; Hebbian learning; Variable order Markov model; Probabilistic suffix tree; RGB-D dataset; 3D trajectory segmentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقشه خودسازمانده; ANS; Accepting negative sample; APS; Accepting positive sample; BMODA; Bit masking oriented data structure; BNF; Backus Naur Form; BBP; Boolean based procedure; CFL; Context free language; CFG; Context free grammar; CS; Chromosome size; CM; Crossmask/cros