اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده

در این صفحه تعداد 459 مقاله تخصصی درباره اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; MSP2; merozoite surface protein 2; AMA1; apical membrane antigen 1; MSP1; merozoite surface protein 1; GPI; glycosylphosphatidylinositol; SEC; size-exclusion chromatography; DLS; dynamic light scattering; RSB; reducing sample buffer; GdnHCl; guanidine-H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Conformational entropy; Cellooligosaccharides; Maltooligosaccharides; Size-exclusion chromatography; Molecular dynamics; Quasi-physiological conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Natural organic matter; Aquatic fulvic acids; Ultrahigh-resolution mass spectrometry; Size-exclusion chromatography; FTICR–MS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; EDTA; ethylene diamine tetra-acetic acid; EM; electron microscopy; FPLC; fast protein liquid chromatography; Hc; hemocyanin; SEC; size-exclusion chromatography; TEM; transmission electron microscopyHemocyanin; Quaternary structure; Dissociation; Oxygen bi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Selenium; Speciation; Selenomethionine Se-oxide; Accumulation; Size-exclusion chromatography; Liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry; Lentil plants
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Hyaluronan degradation; Rotational viscometry; FT-IR spectroscopy; Size-exclusion chromatography; HPLC; Non-steroidal antiinflammatory drugs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Methylcellulose; Hydroxypropyl methylcellulose; Food gums; Soluble cellulose derivatives; Analytical method; Soluble dietary fiber; Refractive index detector; Size-exclusion chromatography; Nutrition labeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Polymerization; Size-exclusion chromatography; Electrospray ionization mass spectrometry; Metallothioneins; Tris(hydroxymethyl)-aminomethane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Pine nuts; Metals; Multielemental fractionation; Size-exclusion chromatography; Inductively coupled plasma mass spectrometry; Geographic origin distinction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Two-dimensional liquid chromatography; Size-exclusion chromatography; Solvent-elimination interfaces; Flow cell; Polymer analysis; Fourier-transform-infrared-spectroscopy; Copolymers;