اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده

در این صفحه تعداد 459 مقاله تخصصی درباره اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; ANS; 1-anilinonaphtalene-8-sulfonate; CD; circular dichroism; DTT; dithiothreitol; hCaf1; human Caf1; IPTG; isopropyl-1-thio-β-d-galactopyranoside; SDS; sodium dodecyl sulfate; SDS-PAGE; SDS-polyacrylamide gel electrophoresis; SEC; size-exclusion chromat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Chase AC; chondroitin AC lyase; COSY; correlation spectroscopy; CS(s); chondroitin sulfate(s); Eur; European; GAG(s); glycosaminoglycan(s); Gal; galactose; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcA; glucuronic acid; GlcNAc; N-acetylglucosamine; GARP; globally o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Comprehensive two-dimensional liquid chromatography (LC × LC); Natural organic matter; Size-exclusion chromatography; Reversed-phase liquid chromatography; Per aqueous liquid chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; sHSP; small heat-shock proteins; CLA; chaperone-like activity; SEC; size-exclusion chromatography; TSP; total soluble protein; TSP-alpha; total soluble protein devoid of α-crystallin; αA-Crystallin; αB-Crystallin; Heteropolymer; β-Crystallin aggregati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; CD; circular dichroism; HFIP; hexafluoroisopropanol; IAPP; islet amyloid polypeptide; MTT; 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; SEC; size-exclusion chromatography; SPPS; solid phase peptide synthesis; T2DM; type 2 diabetes mellitu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Aβ; amyloid-β; AD; Alzheimer disease; α-Syn; α-synuclein; CC; cluster centered; 3-CCA; coumarin 3-carboxylic acid; CD; circular dichroism; CysS; cysteine thiolate; DEAE; diethylaminoethyl; EPR; electron paramagnetic resonance; ESI-Q-TOF MS; electrospr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; AdoMet; S-adenosyl-l-methionine; AdoMetDC; S-adenosylmethionine decarboxylase; CGP48664; 4-amidinoindan-1-one-2′-amidinohydrazone; dcAdoMet; decarboxylated S-adenosyl-l-methionine; DLS; dynamic light scattering; far-UV CD; far ultraviolet circular dichr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Arginine; Capsomere connections; Cryo-electron microscopy; Homology model; Human JC polyomavirus; Simian virus 40; Size-exclusion chromatography; Three-dimensional reconstruction; Virus assembly; Virus structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Ribonuclease A; RNase A oligomers; Protein aggregation; 3D domain swapping; Oligomer dissociation kinetics; RNase A, B, S; bovine pancreatic ribonucleases A, B, or S; BS-RNase; bovine seminal RNase; wts; either native o recombinant wild types RNase A; n-W
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Analytical separation; Characterization; Complex sample; Environmental sample; Field-flow fractionation; Food sample; Method development; Nanoparticle; Particle separation; Particle-size analysis; aF4; Asymmetric flow-field-flow fractionation; DLS; Dynami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; BS3; bis[sulfosuccinimidyl] suberate; CD; circular dichroism; DPC; decylphosphocholine; GST; glutathione S-transferase; IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; LDAO; lauryldimethylamine-N-oxide; MES; 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid; NCS; non-cryst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; CYP3A4-ND; cytochrome P450 CYP3A4 in Nanodiscs; CPR; cytochrome P450 reductase; POPC; palmitoyloleoylphosphatidylcholine; MSP; membrane scaffold protein; TST; testosterone; SEC; size-exclusion chromatography; Cytochrome P450; P450 reductase; Nanodisc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; BLA; Bacillus licheniformis α-amylase; TAKA; Aspergillus oryzae α-amylase; PPA; pig pancreatic α-amylase; AMY1; barley α-amylase 1; AMY 2; barley α-amylase 2; β-CD; β-cyclodextrin; DLS; dynamic light scattering; SEC; size-exclusion chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Interferon alpha-2; Size-exclusion chromatography; Protein instability; Thermal aggregate; HMW aggregate; Intrinsic fluorescence detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Hypercrosslinked polymer monolith; Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene); Reversed phase chromatography; Size-exclusion chromatography; Small molecules
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; Chronic Hepatitis; Lipid; Alimentary Lipemia; Triacylglycerol; apo; apolipoprotein; HCV; hepatitis C virus; HCVcc; cell culture-derived hepatitis C virus; SEC; size-exclusion chromatography; t1/2; half life; TRL; triglyceride-rich lipoprotein; VLDF; ver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری کروماتوگرافی حذف شده; GA; glutaraldehyde; ME; β-mercaptoethanol; PKA; cyclic AMP-dependent protein kinase; pτ3; τ3 phosphorylated by cAMP-dependent protein kinase; SEC; size-exclusion chromatography; τ3; the shortest isoform of human tau protein; 14-3-3; Tau protein; Phosp