سولفید سدیم

در این صفحه تعداد 48 مقاله تخصصی درباره سولفید سدیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سولفید سدیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; Al-Phyt; aluminum phytate; APP; ammonium polyphosphate; B.C.; before Christ; CH or CS; chitosan; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; COT; cotton; CP; cellulose propionate; CuSO4; copper sulfate; DMF; dimethylfor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; CAT; cysteine aminotransferase; CBS; cystathionine β-synthase; CO; carbon monoxide; CSE; cystathionine γ-lyase; DAO; d-amino acid oxidase; ERK; extracellular signal-regulated kinase; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; GSH; reduced form of glutathi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; ZnS nanoparticles; Stevia rebaudiana Bertoni; Biomaterials; Green synthesis; Fetal bovine serum; FBS; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide; MTT; Phosphate-buffered saline; PBS; X-ray Diffraction; XRD; Energy dispersive analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; Mercaptopyruvate; Hydrogen sulfide; Vasorelaxation; Aorta; 3-Mercaptopyruvate sulfurtransferase knockout mice; 3-MST; 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase; CAT; cysteine aspartate aminotransferase; CBS; cystathionine-β-synthase; CSE; cystathionine-γ-lya
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; BSS; bound sulfur species; DTPA; diethylenetriaminepentaacetic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; H2Sn; hydrogen polysulfide; H2S; hydrogen sulfide; MS/MS; tandem mass spectrometry; mBB; monobromobimane; 3MP; 3-mercaptopyruvate; 3MST; 3-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; ADT-OH; anethole dithiolethione, 5-[p-methoxyphenyl]3H-1,2-dithiole-3-thione; AP219; 9-(Carboxynonyl)triphenylphosphonium bromide; AP39; (10-oxo-10-(4-(3-thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)phenoxy)decyl)triphenylphosphonium bromide; ApoE; apolioprotein E; ARRIVE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; EDS; energy dispersive spectrometer; Fv/Fm; maximum efficiency of PSII photochemistry in the dark-adapted state; F′v/F′m; efficiency of excitation energy capture by open PSII reaction centers; Gs; stomatal conductance; H2S; hydrogen sulfide; NR; nitra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفید سدیم; hydrogen sulfide; porcine irides; relaxation; sodium hydrosulfide; sodium sulfide; cystathionine β-synthase; cystathionine γ-lyaseH2S, hydrogen sulfide; Na2S, sodium sulfide; CSE, cystathionine γ-lyase; CBS, cystathionine β-synthase; PAG, propargylglycine