نوع خاک

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره نوع خاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوع خاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوع خاک; Clay mineralogy; Specific surface area; Metal oxides; Microorganisms; Soil fauna; Soil aggregation; Soil texture; Soil type; Natural vegetation; Land use and management; Topography; Parent material; Climate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوع خاک; Cotton varieties; Gossypium hirsutum; Irrigatiin; Soil type; Upland cotton; Verticillium albo-atrum; Verticillium dahliae; Verticillium wilt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوع خاک; Water balance; Beech forest ecosystem; Soil type; Water holding capacity; Soil water drainage; Drought; Stand growth; Water use efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوع خاک; Ass; association; BL; black locust; BS; base saturation; C; total carbon; CCA; canonical correspondence analysis; CEC; cation exchange capacity; Corg; organic carbon; PCA; principal component analysis; Pex; exchangeable phosphorus; r.s; Spearman's nonpara
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوع خاک; ANOVA; analysis of variance; Cmass; carbon per unit soil mass; Cvol; carbon per unit soil volume; TC60; total soil carbon density per unit area to 60 cm depth; NP; National Park; ρb; bulk density; Soil type; Soil organic matter; Wetland; Lowland wet gra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوع خاک; Germination; Seedling emergence; Mortality; Temperature; Moisture; Soil type; Drawdown; Riparian plant species; Functional groups; Typha latifolia; Phragmites australis; Senecio congestus; Rumex maritimus; Chenopodium rubrum