الکترولیت های پلیمری جامد

در این صفحه تعداد 103 مقاله تخصصی درباره الکترولیت های پلیمری جامد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترولیت های پلیمری جامد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Solid polymer electrolytes; Nanocomposite material; Lithium bis(fluorosulfonyl)imide; Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Lithium metal batteries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Solid polymer electrolytes; Polycarbonate; poly(ethylene oxide); Amorphous polymer; Ionic conductivity; 7Li-19F NMR studies; Local dynamics; Activation energy; Diffusion coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Europium(III); luminescent materials; solid polymer electrolytes; ionic liquid; photoluminescence spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Polymer synthesis; Molecular engineering; Microwave irradiation; Polyphosphonate; Solid polymer electrolytes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Polymer electrolyte membrane; Solid polymer electrolytes; Ion conducting; Holographic polymerization; Photopolymerization; Ionic liquid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Solid polymer electrolytes; Poly(ethylene oxide); Discotic liquid crystal; Block copolymer; Lithium perchlorate; Ionic conductivity; Activation volume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; ECP; electronic conducting polymers; LED; light emitting diodes; PEDOT/PSS; poly3,4-ethylenedioxithiophene/poly(styrene sulfonate); MEMS; microelectromechanicalsystems; PPy; polypyrrole; PDMS; polydimethylsiloxane; RIE; reactive ion etching; C-IPN; conduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Solid polymer electrolytes; Poly(vinylidenefluoride-hexafluoropropylene) [P(VdF-HFP)]; Magnesium trifluoromethanesulfonate (MgTf); Ionic conductivity; Dielectric studies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترولیت های پلیمری جامد; Solid polymer electrolytes; Semi-interpenetrating polymer networks; Ionic conductivity; Arrhenius; Vogel–Tammann–Fulcher equation