همبستگی فضایی

در این صفحه تعداد 279 مقاله تخصصی درباره همبستگی فضایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همبستگی فضایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; R31; Household location choice; Preference stability; Repeated cross-sectional data; Parameter change; Spatial autocorrelation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Phytoplankton; Environmental variables; Ebro River; Spatial autocorrelation; Longitudinal connectivity; Resistance and resilience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Carbon intensity; China's industrial sector; Provincial disparity; Spatiotemporal decomposition analysis; Spatial autocorrelation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; CV; cross-validation; FE; fixed effects; IQR; interquartile range; STA; surface trend analysis; EIA; Energy Information Administration (U.S.); kft; thousand feet; MASE; mean absolute scaled error; Mbbl; thousand barrels; Mbbl/d; thousand barrels a day; MM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Cyclic coordinate descent; Generalized linear model; Linear regression; Optimization; Ridge regression; Sparsity; Spatial autocorrelation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Housing price; Spatial configuration; Land-use system; Submarket regionalisation; Network accessibility; Spatial autocorrelation; Space syntax; Urban design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Simulation model; Systematic conservation planning; Spatial autocorrelation; Connectivity; Habitat quality; Zonation; InVEST; Ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; C21; R4; R21; Urban rail transit network; Housing values; Network distance; Local polynomial regression; Spatial difference-in-differences estimator; Spatial autocorrelation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; RC; rarefaction curve; SA; spatial autocorrelation; SER; Spatially Explicit Rarefaction; SCI; Site of Community Importance; Biodiversity; Coastal dune vegetation; Conservation; Rarefaction curves; Reserve selection; Site of Community Importance; Spatial a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Data collection; Fungal community; Polyporales; Sampling method; Spatial autocorrelation; Study design; Temporal autocorrelation; Wood-decaying fungi;