همبستگی فضایی

در این صفحه تعداد 255 مقاله تخصصی درباره همبستگی فضایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همبستگی فضایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Seafloor ground motion simulation; Spatial correlation; Seawater layer; Soil saturation; Site transfer function; Complex terrain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Cox model; Interval censoring; Reversible jump Markov chain Monte Carlo; Smoking cessation data; Spatial correlation; Time-varying coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Urban water transmission network; Comprehensive framework; Seismic risk; Spatial correlation; Buried pipeline deterioration; Lifeline interdependency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Crash prediction model; Zonal safety analysis; Bayesian inference; Spatial correlation; Conditional autoregressive model; Integrated screening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Temporal correlation; Spatial correlation; Inter-layer correlation; Correlation degree; Mode prediction; RD cost; Early termination; MGS coding
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Earthquake-induced slope displacement; Newmark model; Probabilistic seismic slope displacement hazard analysis; One-step approach; Spatial correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Breast cancer; Computer-aided diagnosis; Detection of masses and architectural distortion; Gaussian curvature; Gabor filters; Contour-independent classification; Spatial correlation; 3D FROC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی فضایی; Earthquake risk evaluation; Ground-motion fields; Empirical fragility curves; Spatial correlation; Kriging; Monte Carlo;