مصرف انرژی خاص

در این صفحه تعداد 134 مقاله تخصصی درباره مصرف انرژی خاص که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مصرف انرژی خاص (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; BAT; Best Available Technology; EU; European Union; HRS; Heat Recovery System; NRVUs; Non-Residential Ventilation Units; RVUs; Residential Ventilation units; SEC; Specific Energy Consumption; Ventilation units; Ecodesign; Energy Labelling; Energy efficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; BEE; Bureau of Energy Efficiency; DCs; designated consumers; ESCerts; energy efficiency certificates; NAPCC; National Action Plan on Climate Change; NMEEE; National Mission for Enhanced Energy Efficiency; NPV; net present value; Performance; PAT, Achieve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; COE; cost of energy; NPC; net present cost; RE; renewable energy system; PV; solar photovoltaic system; RTPV; rooftop solar photovoltaic system; RO; reverse osmosis desalination; SEC; specific energy consumption; CS; current system; Energy-water nexus; Ed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; BP; boost pump; BWRO; brackish water reverse osmosis; CAPEX; capital expenditure; CC; capital cost; CCD; closed circuit desalination; DWEER; dual work exchanger energy recovery; ERD; energy recovery device; FF; flow factor; GSM; golden section method; HID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; Injection molding machine; Specific energy consumption; Energy efficiency; Energy consumption profile; Process related parameter; Machine related parameter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; CAN; Calcium nitrate; CSG; Coal seam gas; DAP; Di-ammonium phosphate; DI; Deionized; DS; Draw solution; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; EDX; Energy dispersive x-ray spectroscopy; FDFO; Fertilizer-drawn forward osmosis; FO; Forward osmosis; FS; Feed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; Life cycle assessment (LCA); Energy consumption; Dairy products; Food industry; Supply chains; Product design; ALCA; attributional life cycle assessment; AP; acidification potential; BOD; biochemical oxygen demand; CED; cumulative energy demand; CIP; clea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; A-HMC; HMC in Fig. 1(A); A-SC; AC in Fig. 1(A); AC; anode chamber; BPM; bipolar membrane; B-HMC-1; the first HMC in Fig. 1(B); B-HMC-2; the second HMC in Fig. 1(B); B-SC-1; the first SC in Fig. 1(B); B-SC-2; the second SC in Fig. 1(B); C-HMC-1; the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; AGMD; air gap membrane distillation; CNT; carbon nanotube; CSP; concentrated solar power; DCMD; direct contact membrane distillation; EC; European commission; FO; forward osmosis; GMVP; global membrane distillation, valuable resource recovery, pressure re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; Chlorophenol; Electrochemical degradation; Specific energy consumption; Current efficiency; Kinetics; Degradation mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; Specific energy consumption; Energy efficiency; Seawater desalination; Brackish water desalination; Reverse osmosis; Desalination; Desalination thermodynamics; Membrane desalination; Specific energy breakdown; Thermodynamic minimum energy of separation; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف انرژی خاص; Ore concentrate; Energy efficiency; Water footprint; Slurry pipelines; Long distance pipelines; Specific energy consumption