ظرفیت گرمایی خاص

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره ظرفیت گرمایی خاص که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ظرفیت گرمایی خاص (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Thermal alteration; Interphase transformation; Specific heat capacity; Amorphization; Mechanical milling; Realgar α-As4S4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Earth brick; Plant aggregate; Thermal conductivity; Specific heat capacity; Sorption-desorption isotherm; Water vapour permeability; Moisture Buffer Value; Hygrothermal performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Organic-inorganic hybrids; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Molybdenum oxide; Pauli paramagnetism; Specific heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Phase transformation; Specific heat capacity; Shape memory alloys; Linearity method; Specific heat capacity model; Heating rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Hemp concrete; Water content; Sorption isotherm; Sound absorption; Transmission loss; Acoustical parameters; Thermal conductivity; Thermal diffusivity; Specific heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; AISI 304; AISI 7075; AISI 1045; Metal cutting simulation; Finite element method; Temperature dependence; Modulus of elasticity; Thermal expansion; Thermal conductivity; Specific heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; a; face area vector; A (m2); cell area; c(J K−1 kg−1); specific heat capacity; cfg(J K− 1 kg−1); specific heat capacity for fibreglass; cst (J K−1kg−1); specific heat capacity for steel; CFD; computational fluid dynamics; D; sintered
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Thermal conductivity; Thermal insulation material; Laser flash method; Thermal diffusivity; Specific heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Metallic glasses; Supercooled liquid; Liquid–liquid phase transition; Specific heat capacity; Synchrotron measurements
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; AHO; annual hours of operation; ADO; annual days of operation; P1; biogas plant 1; P2; biogas plant 2; CO2-eq.; carbon dioxide equivalent; CMC; carbon dioxide mitigation costs; CHP; combined heat and power plant; constr; construction; C; costs; m3; cubic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; Seawater; Thermophysical properties; Isothermal compressibility; Density; Isobaric thermal expansivity; Specific heat capacity; Enthalpy; Entropy; Gibbs energy; Osmotic coefficient; Activity; Thermal conductivity; Surface tension
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت گرمایی خاص; CSP, concentrating solar power; HTF, heat transfer fluid; TES, thermal energy storage; TEM, transmission electron microscope; SEM, scanning electron microscope; DSC, differential scanning calorimeterNanofluid; Nanoparticle; Specific heat capacity; Molten