سلول اسکواموس

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره سلول اسکواموس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول اسکواموس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penile neoplasms; neoplasm recurrence; local; organ sparing treatments; carcinoma; squamous cell; mortality; CIS; carcinoma in situ; LRFS; local recurrence-free survival; PSS; penile sparing surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penile neoplasms; carcinoma; squamous cell; lymph node excision; mortality; morbidity; CCI; Charlson comorbidity index; CoC; Commission on Cancer; I-LND; inguinal lymphadenectomy; NCCN®; National Comprehensive Cancer Network®; NCDB; National Cancer Data
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; Head and neck cancer; Oropharyngeal cancer; Chemoradiotherapy; Adjuvant; Radiation therapy; Decision making; Carcinoma; Squamous cell; Human papillomavirus (HPV); Surgical margins; Lymph nodes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penis; carcinoma; squamous cell; neoplasm metastasis; sentinel lymph node biopsy; amputation; ASIS; anterior superior iliac spine; CT; computerized tomography; DSLNB; dynamic sentinel lymph node biopsy; DSS; disease specific survival; FNAC; fine needle as
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; Mouth neoplasms; Carcinoma; Squamous cell; Epidemiology; Prevalence; Incidence; Neoplasmas da boca; Carcinoma de células escamosas; Epidemiologia; Prevalência; Incidência;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penile neoplasms; carcinoma; squamous cell; human papillomavirus 16; survivalDSS, disease specific survival; FFPE, formalin fixed paraffin embedded; HPV, human papillomavirus; hrHPV, high risk human papillomavirus; LVI, lymphovascular invasion; PCR, polym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; urinary bladder; carcinoma; squamous cell; cystectomy; schistosomiasis; biological markers; COX-2; cyclooxygenase-2; CSS; cancer specific survival; DFS; disease-free survival; EGFR; epidermal growth factor receptor; FGF-2; fibroblast growth factor 2; IH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; Carcinoma; Squamous cell; Mouth; Lymphatic metastasis; PrognosisCarcinoma; Células escamosas; Boca; Metástase linfática; Prognóstico
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; Mélanome; Carcinome basocellulaire; Carcinome épidermoïde; Carcinome annexiel; Cellule de Merkel; Lymphome cutané; Traitements; Biomarqueurs; Melanoma; Carcinoma, basal cell; Squamous cell; carcinoma; Adnexal carcinoma; Carcinoma, Merkel cell; Cutaneo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penis; lymph nodes; carcinoma; squamous cell; biopsy; fine-needle; ultrasonographyDSNB, dynamic sentinel node biopsy; FNAC, fine needle aspiration cytology; US, ultrasound
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penis; carcinoma; squamous cell; lymph node excision; neoplasm metastasis; prognosisCSS, cancer specific survival; DSNB, dynamic sentinel lymph node biopsy; EAU, European Association of Urology; ENE, extracapsular extension; LND, lymph node dissection; LN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; survival; penile neoplasms; carcinoma; squamous cell; sentinel lymph node biopsy; lymphatic metastasisCSS, cancer specific survival; DSNB, dynamic sentinel node biopsy; ENE, extranodal extension; iLND, inguinal lymph node dissection; SCCp, squamous cell c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penis; carcinoma; squamous cell; quality of life; sexual dysfunction; physiological; questionnairesES, effect size; HRQOL, health related quality of life; IIEF-15, International Index of Erectile Function; IOC, Impact of Cancer, version 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penis; carcinoma; squamous cell; amputation; organ sparing treatments; survival analysisCSS, cancer specific survival; LVI, lymphovascular invasion; SCCp, squamous cell carcinoma of penis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; Atención domiciliaria; Atención integral de salud; Atención primaria; Caso clínico; Cuidados de enfermería; Neoplasias; Carcinoma epidermoide; Home care services; Comprehensive health care; Primary care; Case reports; Nursing care; Neoplasms; Squamou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; HPV; human papillomavirus; SCC; squamous cell carcinoma; HNSCC; head and neck squamous cell carcinoma; OP; oropharynx/oropharyngeal; OT; oral tongue; HCM; Hospital Central de Maputo; EMU; Eduardo Mondlane University; IHC; immunohistochemistry; PCR; polyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; penile neoplasms; carcinoma; squamous cell; human papillomavirus DNA test; HLA antigens; mortalityβ2m, β-2 microglobulin; DSS, disease specific survival; HLA, human leukocyte antigen; HPV, human papillomavirus; LVI, lymphovascular invasion; NK, natural ki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول اسکواموس; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; CYP; cytochrome P450; CYP1A1; cytochrome P450 1A1; SNP; single nucleotide polymorphism; OR; odds ratios; HWE; Hardy-Weinberg equilibrium; NSCLC; non-small cells lung cancer; AC; adenocarcinoma; SCC; squamous cell