ولتاژ امواج میدان موج

در این صفحه تعداد 174 مقاله تخصصی درباره ولتاژ امواج میدان موج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ولتاژ امواج میدان موج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ امواج میدان موج; Beads; Sensors; Biosensors; Analytical chemistry; Analyte; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ALP; alkaline phosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSDPV; cathodic stripping differential pulse voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; DPV; differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ امواج میدان موج; Capsaicin (PubChem CID: 1548943); Nonivamide (PubChem CID: 2998); Chilli; Square-wave voltammetry; Trace analysis; Solid phase extraction; High performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ امواج میدان موج; Mercury trace analysis; NMs as analytical tools; Environmental monitoring; Natural water; Drinking water; Mercury species; Sensors; Solid phase extraction; A-L-A; aptamer-linker-aptamer; AAS; atomic absorption spectrometry; AFS; atomic fluorescenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ امواج میدان موج; Cocaine; Screen-printed electrode; Carbon nanotubes; Square-wave voltammetry; Partial least squares regression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ امواج میدان موج; MCH; 6-mercapto-1-hexanol; 1-D; 1-Dimensional; AAO; Anodic alumina oxide; AA; Ascorbic acid; CNT; Carbon nanotube; CSPE; Carbon screen-printed electrode; CVD; Chemical-vapor deposition; CE; Cholesterol esterase; COx; Cholesterol oxidase; CV; Cyclic voltam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ امواج میدان موج; ALT; alanine aminotransferase; AOPPs; advanced oxidation protein products; AST; aspartate aminotransferase; GGT; γ-glutamyl transferase; GPX; glutathione peroxidase; GSR; glutathione reductase; GST; glutathione S-transferase; HBSS; Hank's balanced salt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ امواج میدان موج; Low-cost diagnostics; Electrochemistry; Paper-based analytical devices; DNA detection and analysis; Point-of-care diagnostics; CV; Cyclic voltammetry; DNA; deoxyribonucleic acid; dsDNA; double-stranded DNA; HDA; helicase dependent amplification; LAMP; loo