تجزیه و تحلیل متقابل

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل متقابل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل متقابل
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Forest-related policy; Public participation; Habitats directive; Birds directive; Stakeholder analysis; Questionnaire survey;
مقالات ISI تجزیه و تحلیل متقابل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Fisheries governance; Fisheries management; Natural resource management; Stakeholder analysis; Stakeholder participation; Recreational fisheries; Commercial fisheries; Subsistence fisheries; Personal use fisheries, public processes, public participation,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Biodiversity; Food security; Governance; Harmonization; Integration; Multi-level governance; Social network analysis; Stakeholders; Stakeholder analysis; Collaborative governance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; National forest program; Stakeholder participation; State-centered policy networks; Stakeholder analysis; Social network analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Integrated assessment; Social acceptance; Environmental; Technical; Geochemistry; Hydraulic connection; Overall system design (OSD); Multi-objective-optimization; Stakeholder analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Farmer behaviour; Social norms and influence; Good farming; Stakeholder analysis; Scenario-based influence mapping; Bovine Tuberculosis; England;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Stakeholder analysis; Stakeholder mapping; Community pharmacy services [MeSH]; Cardiovascular diseases [MeSH]; Australia [MeSH]; Health planning [MeSH];
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Separation of dispensing and prescribing (SDP); Civic groups; Interest groups; Policy conflict; Stakeholder analysis; Health policymaking process in South Korea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; Environmental pollution liability insurance; Compulsory liability insurance; Voluntary liability insurance; China; Environmental compensation system; Stakeholder analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; AIT; Asian Institute of Technology; AHP; analytical hierarchy process; BMA; Bangkok Metropolitan Administration; HA; hospital accreditation; HCW; healthcare waste; ISO; International Organization for Standardization; ISSOWAMA; Integrated Sustainable Solid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل متقابل; CHD; China Huadian Corporation; HJDE; Huadian Jimei DE project; CHP; Combined heat and power plants; LNG; Liquefied natural gas; CNOOC; China National Offshore Oil Corporation; Mtce; Million tons of standard of coal equivalent; CR Gas; China Resources Gas