ترومبوز استنت

در این صفحه تعداد 202 مقاله تخصصی درباره ترومبوز استنت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترومبوز استنت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; drug-eluting stent(s); percutaneous coronary intervention; platelet reactivity; stroke; ARU; aspirin reaction unit(s); CI; confidence interval; DAPT; dual antiplatelet therapy; DES; drug-eluting stent(s); HR; hazard ratio; HS; hemorrhagic stroke; IS; isc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; bifurcation lesion; left main coronary artery; percutaneous coronary intervention; ACS; acute coronary syndrome(s); CABG; coronary artery bypass; C-DES; current-generation drug-eluting stent(s); CI; confidence interval; CKD; chronic kidney disease; DES; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; new-generation drug-eluting stents; patient-level pooled analysis of women; percutaneous coronary intervention; stent length per lesion; stent length per patient; CI; confidence interval; DAPT; dual-antiplatelet therapy; DES; drug-eluting stent(s); HR; ha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; biodegradable polymers; bioresorbable vascular scaffold; bleeding; drug-eluting stent; percutaneous coronary intervention; stent restenosis; stent thrombosis; 1G-DES; first-generation drug-eluting stent(s); 2G-DES; second-generation drug-eluting stent(s);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; CAD; coronary artery disease; DAPT; dual anti-platelet therapy; DES; drug eluting stent; DM; diabetes mellitus; L-DAPT; long dual anti-platelet therapy; MI; myocardial infarction; NACE; net adverse cardiovascular event; PCI; percutaneous coronary interven
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; ACS; acute coronary syndrome; BARC; Bleeding Academic Research Consortium; BMS; Bare metal stent; BP-BES; biodegradable polymer coated biolimus-A9 eluting stents; BP-SES; biodegradable polymer coated sirolimus eluting stents; BVS; bioresorbable vascular s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; AF; atrial fibrillation; APT; antiplatelet therapy; BMS; bare metal stent; CABG; coronary artery bypass grafting; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; CVD; cerebrovascular disease; DES; drug-eluting stent; OR; odds ratio; PCI; percutaneo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; biodegradable polymer; drug-eluting stent(s); durable polymer; meta-analysis; BMS; bare-metal stent(s); BP-DES; biodegradable polymer drug-eluting stent(s); CI; confidence interval; DAPT; dual-antiplatelet therapy; DES; drug-eluting stent(s); DP-DES; dura
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; aortic stenosis; surgical aortic valve replacement; transcatheter aortic valve replacement; balloon-inflatable prosthesis; self-inflating prosthesis; surgical risk; Society of Thoracic Surgeons; Cardiothoracic Surgical Trials Network; PARTNER trials; NOTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; Al; aluminium; AP; aniline pentamer; AT; aniline tetramer; AZ91D; Mg-Al-Zn alloy; BaSO4; barium sulfate; BDMS; biodegradable metal-based stent; BDPS; biodegradable polymer-based stent; BDS; biodegradable stent; BECP; biodegradable electrically conduct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; ADP; adenosine diphosphate; CAD; coronary artery disease; HPR; high platelet reactivity; LTA-AA; light transmission aggregometry with arachidonic acid; LTA-ADP; light transmission agregometry with adenosine diphosphate; MAI; maximum aggregation intensity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; Optical coherence tomography; Bioresorbable vascular scaffolds; Stent thrombosis; Neoatherosclerosis; Tomografia de coerência ótica; Suportes vasculares biorreabsorbíveis; Trombose de stent; Neoateroasclerose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; OCT; optical coherence tomography; (FD)-OCT; frequency domain OCT; 3D-OCT; three dimensional OCT; ACS; acute coronary syndrome(s); IVUS; intravascular ultrasound; RBC(s); red blood cell(s); WBC(s); white blood cell(s); AMI; acute myocardial infarction; ST
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; CAD; coronary artery disease; COX; cyclooxygenase; ST; stent thrombosis; TXB2; thromboxane B2; Aspirin; Platelet aggregation; Platelet function test; Platelet turnover; Stent thrombosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترومبوز استنت; AA; arachidonic acid; ACS; acute coronary syndrome; ACEI; angiotensin-converting enzyme inhibitor; ADP; adenosine 5′-diphosphate; AMI; acute myocardial infarction; ARBs; angiotensin receptor blockers; AUC; areas under the curve; BMI; body mass index; CA