عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1

در این صفحه تعداد 11 مقاله تخصصی درباره عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1 که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1 (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; ACACA; acetyl-CoA carboxylase alpha; ACADM; acyl-CoA dehydrogenase, medium chain; ACADS; acyl-CoA dehydrogenase, short chain; ACADVL; acyl-CoA dehydrogenase, very long chain; ACLY; ATP citrate lyase; ACSS1; acyl-CoA synthetase short chain family member 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; Genetics; Epigenetics; Obesity; Adiposity; BF%; body fat percentage; BMI; body mass index; CpG; cytosine-phosphate-guanine dinucleotides; GWAS; genome-wide association study; LDL; low-density lipoprotein; SNP; single nucleotide polymorphism; SREBF1; stero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; ACADM; medium chain acyl-CoA dehydrogenase; ACADVL; very long chain acyl-CoA dehydrogenase; ACC; acetyl-coenzyme A carboxylase alpha; ACSL1; acyl-CoA synthetase long-chain family member 1; ADIPOR2; adiponectin receptor 2; Akt; protein kinase B; AK2; Adeny
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; ACACA; acetyl-coenzyme A carboxylase alpha; ACTB; actin beta; CAT; catalase; CD36; cluster of differentiation 36; CON; control diet; DM; dry matter; FASN; fatty acid synthase; FM; flax meal; FMD; flax meal diet; FO; flax oil; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; Acaca; Acetyl-Coenzyme A carboxylase 1; Acly; ATP citrate lyase; Actb; Beta-actin; ANOVA; Analysis of variance; AUC; Area under the curve; Bax; Bcl2-associated X protein; Bcl2; B cell leukemia/lymphoma 2; Bscl2; Berardinelli-Seip congenital lipodystroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; Foxa2; forkhead box A2; Hnf4α; hepatocyte nuclear factor 4α; Ncam1; neural cell adhesion molecule 1; PDX-1; pancreatic and duodenal homeobox 1; PPARα; peroxisome proliferator activated receptor alpha; PPARγ; peroxisome proliferator activated receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; PNPLA2; patatin-like phospholipase domain containing 2; APOE; apolipoprotein E; NPC1; Niemann-Pick disease, type C1; LCAT; lecithin-cholesterol acyltransferase; DGAT1; diacylglycerol O-acyltransferase 1; LRP1; low density lipoprotein-related protein 1 (al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; SREBF1; sterol regulatory element binding transcription factor 1; FASN; fatty acid synthase; HSD17B12; hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 12; ACACA; acetyl-CoA carboxylase alpha; CYB5A; cytochrome b5 type A (microsomal); SLC27A4; solute carrier family
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; CD36; DPP4; GLP-1; Insulin resistance; NAFLD; PPARγ; Ad; adenovirus; Akt; Akt serine-threonine protein kinase; ALT; alanine aminotransferase; ApoB; apolipoprotein B; AST; aspartate aminotransferase; BAT; brown adipose tissue; CD36; fatty acid transloca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; PPARγ; peroxisome proliferator-activated receptor gamma; C/EBPα; CCAAT-enhancer-binding proteins; SREBF1; sterol regulatory element binding transcription factor 1; aP2; adipocyte protein 2; FASN; fatty acid synthase; DACT1; dishevelled-binding antagonis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عصاره تنظیم کننده استرول عامل فاکتور رونویسی 1; Akt; protein kinase B; ANOVA; one-way analysis of variance; ASP; acid-soluble products; BSA; bovine serum albumin; C2; C2-carnitine; DAG; diacylglycerides; DGAT; diacylglycerol acyltransferase; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FCS; Fetal calf ser