آشنایی با موضوع

ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد، ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذهنی است که مرتبط با ارزیابی های فرد از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه واﻛﻨﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﻗﻀﺎوت ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وی درﺑﺎره رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ خود ارائه می دهد. بهزیستی ذهنی یک ساختار مهم در پژوهش های مربوط به تفسیر شخصیت است و به عنوان ارزیابی مثبت از زندگی و تعادل میان عاطفه مثبت و منفی تعریف شده است. در طول چند دهه اخیر بعد دیگری از رفاه به نام «رفاه ذهنی» به منزله مولفه‌ای چند بُعدی برای ارزیابی احساس کامیابی مردم در سطح فردی و ملی و همچنین مطالعه بر روی ابعاد احساسی و هیجانی زندگی شهروندان با در نظرگرفتن رویکرد‌های مختلف کمّی، کیفی و غیر مستقیم مورد توجه محققان حوزه رفاه قرار گرفته است. تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته جهان برای تامین سعادت عمومی و افزایش بهزیستی و بهروزی مردم خود معیار جدیدی از رفاه ملی را با هدف ترسیم جنبه‌های روحی و فکری جامعه، از جمله شادمانی فردی، برای درک میزان اهمیت عوامل غیر اقتصادی و روان‌شناختی تاثیرگذار بر احساس خوشبختی ذهنی اعضای جامعه طراحی و تنظیم کردند و در تعدادی از پیمایش‌های خود علاوه بر دریافت اطلاعات از سطح برخورداری مردم از کالا‌ها و خدمات، تسهیلات مالی و امکانات مادی و فیزیکی سوالاتی درباره طرز نگرش مردم در خصوص حالات احساسی، احساس امید و اطمینان به آینده، امنیت خاطر و احساس طرد شدگی یا مقبولیت اجتماعی مردم را طرح کردند.
در این صفحه تعداد 447 مقاله تخصصی درباره رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Personnes âgées; Rétrospective de vie; Troubles dépressifs; Détresse psychologique; Bien-être subjectif; Elderly people; Life review; Depressive disorders; Psychological distress; Subjective well-being;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رفاه ذهنی یا بهزیستی ذهنی; Goal commitment; Goal disengagement; Goal reengagement; Subjective well-being; Higher educationEngagement envers un but; Désengagement d’un but; Réengagement envers un but; Bien-être subjectif; Enseignement supérieur