سوپر بخار

در این صفحه تعداد 37 مقاله تخصصی درباره سوپر بخار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوپر بخار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر بخار; BFW; Boiler feed water; CC; Combustion chamber; GT; Gas turbine; LHV; Low heating value; HHV; High heating value; HP; High pressure; LP; Low pressure; IP; Intermediate pressure; HRSG; Heat recovery steam generator; ST; Steam turbine; CCPP; Combined cycle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر بخار; APROS; Advanced Process Simulation Software; Attempt; attemperator; BFP; boiler feed pump; CCPP; combined cycle power plant; CRH; cold reheater; DC; device control; ECO; economizer; EVA; evaporator; FG; flue gas; FW; feed water; G; gain of PI; GT; gas tur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر بخار; Ammonia-water; Flow boiling; Heat exchanger design; Heat transfer; Kalina cycle; Modeling; Zeotropic mixture; EC; Economizer; EV; Evaporator; HRB; Heat recovery boiler; LL; Linear law; MP; Mixture properties; OBB; Oil based boiler; RSD; Relative standar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر بخار; DNI; direct normal irradiance; HP; high-pressure; LP; low-pressure; MTBE; Matrix Thermal Balance Equation; RH; reheater; SAPG; solar-aided power generation; SH; superheater; SPP; simple payback period; Solar aided power generation; Feedwater heating; Ther
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر بخار; A; Alkali = Na and K; Cl/S; Chlorine/sulfur molar ratio; DLPI; Dekati Low-Pressure Impactor; EDX; Energy Dispersive X-rays; ICP-AES; (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry); ICP-OES; (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر بخار; PTC; Parabolic trough collector; SH; Superheater; CLFR; Compact linear fresnel reflector; EC; Economizer; FPC; Flat Plate Collector; RH; Reheater; SCR; Solar central receiver; AH; Air Heater; ETC; Evacuated tubular collector; TSS; Thermal storage system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوپر بخار; ASU; air separation unit; CCS; CO2 capture and storage; CPU; CO2 processing unit; FEGT; furnace exit gas temperature; FGR; flue gas recirculation; FWF; front-wall-firing; HHV; higher heating value; IDT; initial deformation temperature; IEA; International