رادیکال سوپراکسید

در این صفحه تعداد 227 مقاله تخصصی درباره رادیکال سوپراکسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رادیکال سوپراکسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; Enzymatic scavengers; Hydrogen peroxide; Silver maple; Superoxide radical; ViabilityAPX, Ascorbate peroxidase; ASA, Ascorbic acid; DHA, Dehydroascorbic acid; DHAR, Dehydroascorbate reductase; GSH, Glutathione- reduced form; GSSG, Glutathione disulphide; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; Antioxidants; Chlorination; Ethanolic extracts of medicinal plants; Hydrogen peroxide; Hypochlorite; Peroxynitrite; OH-radical; Superoxide radical; Gastorintestinal disorders; STW 5; Iberogast®; Iberis amara; Matricaria recutita; Mentha piperita; Carum ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; AS-ODN; antisense oligodesoxynucleotide; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; NAD(P)H; reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate); O2·−; superoxide radical; PI3K; phosphatidyl-inositol-3-kinase; PTP; protein tyrosine phosphatase; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; O.olivacea; Oxynoe olivacea; L.serradifalci; Lobiger serradifalci; CYN; Caulerpenyne; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; GSH-Px; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; glutathione; GSSG; oxidized gluta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; AAPH; 2,2′-azobis(2-amidino-propan) dihydrochloride; ANOVA; one-way analysis of variance; BHA; butylated hydroxyanisole; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DTNB; 5,5′-dithio-bis-2-nitrobenzoic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GSH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; COX; cyclooxygenase; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DTPA; diethylenetriaminepentaacetic acid; ESR; electron spin resonance; LPO; lipid peroxidation; O2−; superoxide radical; PARP; poly(ADP-ribose) polymerase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; BSS; balanced salt solution; BRCS; bombesin-releasable calcium store; t-BHP; tert-butyl-hydroxyperoxide; BK; bradykinin; c-DCF; 6-carboxy-2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate (acetoxymethyl ester); [Ca2+]i; cytosolic free calcium concentration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; l-Glutamyl-histamine; l-Glutamyl-tryptophan; Peptidomimetics; Free radical oxygen species; Superoxide radical; Iron chelating and ferroxidase activities; Immune cells signaling; Spleen lymphocytes; Blood mononuclear cells; Immunostimulating activities; Ly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیکال سوپراکسید; ROS; reactive oxygen species; O2•−; superoxide radical; HO2•; hydroperoxyl radical; HO•; hydroxyl radical; ROO•; peroxyl radical; RO•; alkoxyl radical; H2O2; hydrogen peroxide; 1O2; singlet oxygen; HOCl; hypochlorous acid; UV; ultraviolet; RNS