ماشین بردار پشتیبانی (SVM)

در این صفحه تعداد 358 مقاله تخصصی درباره ماشین بردار پشتیبانی (SVM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماشین بردار پشتیبانی (SVM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Damage identification; Random decrement signature; Autocorrelation function; Soft yoke single point mooring (SPM) tower system; Support Vector Machine (SVM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Precision agriculture; Vegetation classification; Support Vector Machine (SVM); Weed-crop discrimination; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Helicopter live-line work (HLLW); Complex gaps; Floating object; Discharge voltage prediction; Electric field features (EFF); Support vector machine (SVM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Arid regions of Iran; Support vector machine (SVM); Multivariate adaptive regression splines (MARS); Gene expression programming (GEP); Dew point temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Rail crack recognition; Magnetic Flux Leakage (MFL); Support Vector Machine (SVM); Adaptive weighting; Multi-classifier Fusion Decision;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); 3D Spatiotemporalfilter; Land cover and land use; Classification; Support Vector Machine (SVM); Transfer learning; Radiometric calibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Medical engineering data; Disease classifier; Data mining; Competitive collection; Sequential Minimal Optimization (SMO); Support Vector Machine (SVM); Initial population generation; EHO; MOEA/D; NSGA-II;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Speaker recognition; Gender identification; Age-group identification; Children's speech; Gaussian Mixture Model (GMM); Support Vector Machine (SVM); i-vector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Ventilation system; Air balancing; Support vector machine (SVM); Machine learning; Model-based method; Parameter identification; Optimization; Experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Diffusion tensor images (DTI); Automatic fiber-tract quantification (AFQ); Support vector machine (SVM); Depression; MDD; major depressive disorder; BD; bipolar disorder; HC; healthy controls; WM; white matter; AD; axial diffusivity; RD; radial diffusivit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Posttranslational modification (PTM); Amidation sites; Support vector machine (SVM); Positive contribution feature selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Rhabdomyolysis prediction; Kohonen's self-organizing map (SOM); Support vector machine (SVM); Extended connectivity fingerprints (ECFP_4);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Feature selection; Recursive feature elimination (RFE); Support vector machine (SVM); ReliefF; Random-Forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Vehicle detection; Inter-vehicle distance estimation; Background subtraction; Histogram of oriented gradient (HOG); Support vector machine (SVM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Fault diagnosis; Synchronous generators; Sparse coding; Locality constrained linear coding (LLC); Fisher vector encoding; Support vector machine (SVM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Hyperspectral imagery classification (HIC); Area median filtering (AMF); Spectral-spatial kernel (SSK); Support vector machine (SVM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Dim object tracking; Support Vector Machine (SVM); Dual-Tree Complex Wavelet Transform (DT-CWT); Constant False Alarm Rate (CFAR) Detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Underwater acoustic communication; Chaotic modulation; Automatic modulation classification (AMC); Support vector machine (SVM); Confidential communication
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Limit of deposition; Sediment transport; Sewer; Support vector machine (SVM); Wavelet transform algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Fuzzy backward feature elimination (FBFE); Independent component analysis (ICA); Support vector machine (SVM); Naïve Bayes (NB); Classification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Reverse prediction of multiple concrete components; Multiple-input multiple-output; Minimum of maximum relative error; Support vector machine (SVM); Particle swarm optimization (PSO)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Passive Acoustic Filter; Condition monitoring; Quincke tube; Helmholtz resonator; Genetic Algorithm (GA); Support Vector Machine (SVM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Tunnel stability; Probabilistic assessment; Limit state function (LSF); Response surface method (RSM); Support vector machine (SVM); Uniform design (UD)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Bearing; Fault diagnosis; Short-time matching; Support vector machine (SVM); Weak signal detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماشین بردار پشتیبانی (SVM); Genetic Algorithm (GA); Phasor Measurement Units (PMUs); Support Vector Machine (SVM); Voltage Stability Margin Index (VSMI)